Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Kunden bestämmer nu och i framtiden

Kunden - eller konsumenten, som vi också kan se som vår viktigaste beslutsfattare - är nyckeln till vår fram-gång. Marknadsekonomi är på ett sätt en enkel mekanism: det gäller att producera förnödenheter som kun-den vill köpa, se till att produkten går hem hos kunderna, och acceptera att det finns konkurrens. Det är ett enkelt recept som vi på Valio har lyckats förverkliga.

Tack vare innovativa produkter tillverkade av högklassig mjölk har Valio kunnat betala andelslagen ett mjölk-pris som gjort det möjligt att fortsätta utveckla mjölkproduktionen i Finland på lång sikt. Valios 100-åriga af-färshistoria har haft både upp- och nedgångar. Vi har genomgått otaliga omställningar.

Just nu är vi inne i en stor förändring, när mjölkkvoterna i EU avskaffas från början av april, och mjölkprodukt-ionen väntas börja öka. Det återstår att se vilken effekt det kommer att ha på mjölkens producentpris och par-tipriserna på mjölkprodukter.

Ur ett europeiskt perspektiv är Finland ett litet mjölkland. Den mjölkmängd vi producerar motsvarar bara 1 procent av den totala mängden, så vi kan aldrig konkurrera med mängd och storlek. I stället måste vi kunna producera mervärde och förnya oss för att kunna vara framgångsrika också i framtiden.

Vi på Valio måste känna konsumenten och kunna förutse och reagera på trender och nya konsumtionsmöns-ter. Trender kommer och går i ett cykliskt tidsperspektiv. Igår skulle vi jaga kolhydrater, idag äter vi protein. Ekoprodukterna har sina egna anhängare, men för många är naturlighet och frihet från tillsatsämnen ännu viktigare. Konsumtion av råföda är ännu ganska ovanligt men mycket trendigt. Den nya stora trenden kanske blir att minska sockerintaget. Laktos- och glutenfria produkter är inte bara till för personer med specialdiet utan passar för alla. För "mätta" mjölkkonsumenter finns alltid nya mjölkprodukter, och dessutom finns det hela världsdelar där konsumtionen av mjölkprodukter ännu trampar i barnskorna. Förändring innebär alltid en möjlighet.

Eftersom vi är en liten aktör kan vi aldrig konkurrera med den effekt som stora volymer ger, utan vi måste tro på produkternas mervärde. Vi får gå vidare i A.I. Virtanens anda, med någonting nytt varje dag. Vi förnyar de resurser vi har, väljer vilka delområden vi satsar på och investerar kraftigt. Samtidigt arbetar vi målmedvetet på att förbättra produktiviteten och effektiviteten. För att uttrycka saken i klartext: rena inbesparingar i alla delområden och en stark satsning på de produktgrupper som ger mervärde.

Vi måste också vara ärliga och våga se och erkänna de ändringar som kommer att ske på marknaden och kommer att förändra hela mjölkkedjan från producent till konsument. Matpriset har varit föremål för mycket diskussion de senaste månaderna. Livsmedelskampanjer har alltid funnits och kommer alltid att finnas. Prisets betydelse betonas ibland mer och ibland mindre - just nu betonas det mer.

Vi ska ändå komma håg att hela kedjan från producent till konsumentens matbord har en gemensam målsätt-ning: nöjda konsumenter.