Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Konsumtionen av mjölkprodukter i tillväxt

För den Valio-anknutna mjölkgårdsföretagaren är det positivt att mjölken har fått ökande efterfrågan i Finland. Också globalt uppskattas konsumtionen av mjölkprodukter öka betydligt under de kommande åren.

För att tillverka de mjölkprodukter som konsumerades under år 2015 behövdes det 441 liter mjölk per finländare. Motsvarande siffra år 2005 var 404 liter, och om vi går bakåt i historien ända till år 1960 var konsumtionen 100 liter mindre än i fjol, dvs. 341 liter.

I fjol konsumerades 58 procent av mjölken i form av ost, och ostkonsumtionen har redan länge varit ökande. År 2005 konsumerades ca hälften av mjölken i form av ost. I fjol ökade konsumtionen av ost, grädde och smör med ca 4 procent och yoghurtkonsumtionen ökade med ca en procent. Konsumtionen av mjölk minskade tyvärr med ca 4 procent i fjol.

Finlands mjölkproduktion motsvarar landets totala konsumtion. Vi är självförsörjande i fråga om mjölk, och det ökande exportbehovet beror på den ökade importen. Omräknat i mjölk importerades i fjol mjölkprodukter till Finland motsvarande totalt ca 780 miljoner liter mjölk. Av detta importerades 25 miljoner liter i form av ostar och resten i form av yoghurt eller mjölk. Importen av ostar ökade år 2015 med över 7 procent.

I fjol var drygt hälften av den ostmängd som finländarna producerade importerad (75 milj.kg). De viktigaste importländerna var Tyskland (29 milj. kg), Danmark (23 miljl. kg) och Sverige (9 milj. kg). Mest ökade ostimporten från Danmark, som ökade med över 23 procent.

Då det behövs i snitt ca 10 liter mjölk för att framställa ett kilogram ost kom det in sammanlagt ca 290 miljoner liter mjölk i form av ost från Danmark och Sverige. Det importerades totalt ca 34 miljoner kilo yoghurt från främst Tyskland, Polen och Estland. Av yoghurtkonsumtionen var de inhemska produkternas andel totalt ca 71 procent.

De företag och mejerier som importerar betydande mängder ost till Finland sänker genom sin verksamhet avräkningspriset för alla mjölkgårdsföretagare i Finland.

De finländska konsumenterna verkar idag ha viljan att stöda den finländska mjölkgårdsföretagaren. Det lättaste sättet för konsumenten att göra det är säkert välja Valios produkter i butikshyllan. De euron man betalat går direkt till den finländska mjölkgårdsföretagaren. 

Var och en av oss kan göra konsumentarbete i vår näromgivning, och kanske också utanför den. På det sättet kan vi öka åtgången på Valios produkter ock trygga producentens mjölkpris.