Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Ensimmäinen yhden robotin Maitopihatto valmistui Alasaaren tilalle Nivalaan viime vuoden syyskuussa. Kuva: Sanna Krook

Konseptinavetta nousee nopeasti ja helposti

Osuuskunnat Pohjolan Maito ja ItäMaito ovat yhteistyökumppaneineen kehittäneet yksinkertaisia, toimivia ja kohtuuhintaisia konseptinavetoita. Maitopihatto- ja MaitoMestari-konseptinavetat ovat saatavilla ympäri Suomen.

”Konseptinavetoiden tavoite on alentaa rakentamiskustannuksia ja nopeuttaa rakentamista. Konseptinavetta on yrittäjälle huoleton vaihtoehto. Rakentamiskustannukset ovat etukäteen tiedossa ja navetan saa pystyyn muutamassa kuukaudessa avaimet käteen -periaatteella. Rakentamisen aikana voikin keskittyä maitotilan pyörittämiseen”, kehittämisneuvoja Tero Kanala Osuuskunta ItäMaidosta kertoo.

Navetoiden suunnitteluyhteistyössä on ollut vahvasti mukana AtriaNauta-palvelu, jolla on jo pidemmältä ajalta kokemusta konseptikasvattamoista.

Muutama valmistunut

Osuuskunta Pohjolan Maidon suunnittelema Maitopihatto on 1–2 robotin navetta. Yhden robotin navetassa on 69 lehmäpaikkaa ja kahden robotin navetassa 122. Maitopihatto-ratkaisuissa nuorkarja jää tilan muihin rakennuksiin.

Pienemmän Maitopihaton arvonlisäveroton hinta on 575 000 euroa ja isomman 885 000 euroa. Kummassakin tapauksessa lehmäpaikan hinta jää rakennuksineen, kalustoineen ja lietesäiliöineen selvästi alle 10 000 euron. Lypsyrobotti ei ole mukana edellä kerrotuissa hinnoissa. Kahden robotin navetan voi valita myös 144 lehmäpaikalla, jolloin hinta on 965 000 euroa. Maitopihaton mallia voi myös muunnella. Maitopihatot rakentaa Rakennusliike Poukkula Raahesta.

”Viisi Maitopihattoa on jo tuotantokäytössä ja kahden tai kolmen rakentaminen alkaa tänä vuonna. Kokemukset ovat olleet myönteisiä ja kiinnostus konseptia kohtaan on kovaa”, tuotantoasiantuntija Pekka Petäjäsuvanto Osuuskunta Pohjolan Maidosta iloitsee.

Maitotilayrittäjät ovat kiitelleet muun muassa sitä, että rakennuksen hinta ja maksuaikataulu ovat etukäteen tiedossa.

Rakentaminen on myös helppoa ja työn laatu hyvä. Yrittäjät voivat rakennusaikana keskittyä tuotannon pyörittämiseen, jolloin voimavaroja säästyy uuden navetan käyttöönottoon. Parhaimmillaan rakentaminen vie vain kaksi kuukautta. Kotimaiset tavarantoimittajat on myös koettu tärkeiksi.

Petäjäsuvannon mukaan Maitopihatto antaa hyvän pohjan kustannustehokkaalle rakentamiselle ja kannustaa muitakin valmistajia miettimään edullisempia ratkaisuja.

”Jos haluaa rakentaa navetan tätä korkeammalla hinnalla, pitää siihen olla hyvät perustelut”, Petäjäsuvanto painottaa.

Itä-Suomessa Gea-varustellut pihatot

Osuuskunta ItäMaito on suunnitellut kumppaneidensa kanssa kuusi erilaista ja erikokoista MaitoMestari-konseptinavettaa. Navetoiden koot ovat 74:stä 280 lehmäpaikkaan.

MaitoMestari-pihatoissa keskeisimmät tarviketoimittajat ovat Mestarifarmi ja Gea. Arvonlisäverottomat parsipaikkahinnat vaihtelevat 7 000 eurosta 10 000 euroon. MaitoMestari-pihaton saa sekä lypsyasemalla että 1–4 robotilla varusteltuna. Pihaton rakentaminen vie 4–6 kuukautta. Yhtään MaitoMestari-pihattoa ei ole vielä valmistunut.

Konseptinavetoista kiinnostuneiden kannattaa olla ensimmäiseksi yhteydessä oman osuuskuntansa tuotantoneuvojiin.

Lue tästä linkistä Alasaaren tilan kokemukset Maitopihatosta


Maitopihatto R 1 (69 + 0)

Maitopihatto R 2 (122 + 0)

Maitopihatto R 2 (144 + 0)

*) Maitopihattojen hinnat on ilmoitettu ilman lypsyrobottia, maansiirtotöitä, rehusiiloja ja arvonlisäveroa.


TUTUSTU MAITOPIHATON POHJARATKAISUUN ALTA LINKISTÄ

Konseptinavetta Pohjapiirros Maitopihatto R1 69.pdf

 

MaitoMestari-konseptinavetat


TUTUSTU MAITOMESTARIN POHJARATKAISUUN ALTA LINKISTÄ

Konseptinavetta Pohjapiirros Maitomestari Duo.pdf


Teksit: Markku Pulkkinen