Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Kompetens av världsklass - vårt internationella Valio

Den finländska mjölken är världens bästa: den är ren och trygg, och den produceras med hänsyn till både djurens och naturens välbefinnande. Vår mjölk vinner i jämförelsen mellan inhemsk råvara och råvara från andra länder. Valios framgång har alltid byggt på den utmärkta råvaran.

Våra ägarföretag utför ett långsiktigt arbete på sina gårdar för att Valio ska kunna förädla mjölken så lönsamt som möjligt, både för den internationella och den inhemska konsument- och industriproduktsmarknaden. När företaget har framgång på marknaden ger det via andelslagen intäkter direkt åt ägarföretagarna i form av mjölkintäkter.

De finländska mjölkgårdsföretagarna inom Valiogruppen har i sin hand en diamant som slipats i 100 år - ett internationellt och innovativt toppföretag, vars välsmakande och högklassiga produkter är kända världen över, och vars verksamhet de själva styr.

Företaget är en föregångare inom livsmedelsindustrin och vårt lands största livsmedelsexportör. Valios andel av Finlands hela livsmedelsexport är hela 30 procent. Av exporten av mjölkprodukter från vårt land står Valio för nästan 100 procent.

Företagets exportförmåga är Valios styrka. För att erövra nya marknadsområden krävs det nytt kunnande. Finländarna är ett "mjölkfolk", nu ser vi konsumtionen av mjölkprodukter öka också i t.ex. Kina och andra asiatiska länder. Förutom att försäljningen av industriprodukterna ökar, ökar också försäljningen av olika konsumentprodukter - pulver, smör och mervärdesmjölk. I hemlandet erbjuder vi konsumenterna stora produktnyheter, och koncentrerar oss på att behärska utbudet ännu bättre än förut.

Valios produktutveckling är av internationell toppklass. Nyckeln till Valios framgång har varit våra mervärdes-produkter och många innovationer. Produktionen av mervärdesprodukter är också en av nycklarna till att få mjölkintäkterna att öka i framtiden.

Målet för all verksamhet inom Valiogruppen är att maximera de mjölkintäkter som betalas åt ägarföretagarna - varenda en i företaget arbetar för just det. Sträng budgetdisciplin och effektivisering av verksamheterna hör till vardagen i vårt arbete. Användningen av mjölk kommer att styras allt effektivare och allt lönsammare till rätt användningsändamål. Trots sparåtgärder kommer vi att fortsätta utveckla högklassiga tjänster för våra ägarföretag.

Framgången för Valio och dess ägarföretagsgårdar går hand i hand: i varje led av kedjan är det hårda tider nu. Valios mål är att betala mera för mjölkråvaran till sina mjölkgårdsföretagare än vad som betalas i Europa i snitt. Målet håller och utkomsten och framgången för våra ägarföretag tryggas. På lång sikt.