Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Tavataan Valiolla icon

Tavataan Valiolla

Energiapäällikkö Peter Fabritius hankkii Valiolle energian ja sähkön. Kuva: Mikko Mäntyniemi

Kohti kotimaista energiaa

Kasvo

Peter Fabritius (50), energiapäällikkö, Valion tekniset palvelut
 

Työni Valiolla

Toimin Valiolla energia-asiantuntijana ja työtehtäviini kuuluu lämmön ja sähkön hankinta. Vastaan yrityksen energiatehokkuustoiminnasta, lämmöntoimitussopimuksista, energiakumppaneiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä sekä päästökaupasta. Osallistun myös kylmäntuotannon sopimusneuvotteluihin.
 

Valion energian kulutus

Valiossa käytetään lämpöenergiaa noin kaksi kertaa enemmän kuin sähköenergiaa. Vuodessa sähkön ja lämmön kokonaiskulutus on noin 800 000 000 kWh.
 

Lämpöenergian lähteet

Polttoaineista käytämme biopolttoaineita (haketta, kuorta ja sahanpurua), turvetta, maakaasua, polttoöljyä sekä propaania. Pyrimme kasvattamaan kotimaisten polttoaineiden ja varsinkin bioenergian osuutta. Sen hyötyjä ovat muun muassa pienemmät ympäristöpäästöt ja hiilijalanjälki sekä työllistävä vaikutus kotimaassa. Lämpöenergia tuotetaan aina paikallisesti ja Valiolla on 15 lämmön toimitussopimusta. Vuonna 2014 käytetystä lämpöenergiasta 67 prosenttia saatiin kotimaisista polttoaineista.
 

Mistä Valio hankkii sähkön

Yrityksessä käytettävä sähköenergia hankitaan pohjoismaisesta sähköpörssistä. Suomi on vahvasti riippuvainen sähkön tuonnista ulkomailta, joten sähkön riittävyys huolestuttaa. Esimerkiksi 7.1.2016 alkuillasta Suomen yhteenlaskettu sähkönkulutus oli yli 15 200 MW. Tämän kulutuksen kattamiseksi ulkomailta tuotiin yhteensä noin 4 300 MW.
 
Suomen sähköntuotantovajeesta johtuen olemme olleet mukana Fennovoima-hankkeessa, joka toteutuessaan parantaisi Suomen tehotasetta. Hankkeesta on kuitenkin päätetty irtaantua myymällä osuutemme. Osakkeille ei ole vielä löytynyt ostajaa.
 

Miten lisätään kustannukstehokkuutta

Energiakustannukset ovat noin viisi prosenttia koko toimintamme kustannuksista. Ilman lämpöä ja sähköä tuotantokoneistomme pysähtyy ja seuraamukset muodostuvat jo muutamassa tunnissa kriittisiksi.
 
Valion viimeisin investointi lämmöntuotantoon on Oulun tuotantolaitokselle rakennettava kiinteän polttoaineen kattilalaitos. Se pienentää valmistuessaan tehtaan hiilijalanjälkeä, kun raskaan polttoöljyn käytöstä siirrytään biopolttoaineiden ja turpeen käyttöön. Mikäli Jyväskylän tuotantolaitokselle saadaan samantyyppinen ratkaisu, on Valion tehtailla käytössä lämmöntuotannon pääpolttoaineina ainoastaan kotimaisia polttoaineita tai kaasua.
 
Kulutuspuolen energiatehokkuus on myös tärkeässä roolissa. Valio on ollut mukana elintarviketeollisuuden energiantehokkuuden toimenpideohjelmassa vuodesta 2008 ja olemme sitoutuneet tekemään energiatehokkuustoimenpiteitä.
 

Miten teemme parasta

Omaa alaa on seurattava aktiivisesti ja hallittava ajankäyttöä: Asioita ja tekemistä on vaikka kuinka paljon, mutta avainsanat – tuotantovarmuus, kustannustehokkuus ja kestävä kehitys – auttavat meitä tekemään parasta. Energiatehokkuusanalyysien kautta parannettavaa löytyy aina, mutta myös energian tuotantotavalla on iso merkitys.
 

Tulevaisuuden näkymiä

Erityinen huolenaihe on energian huoltovarmuus. Sähköntuotanto on vahvassa muutoksessa ja uudet tuotantomuodot, tuuli- ja aurinkosähkö, muuttavat pelikenttää. Sähkön hinnat tulevat vaihtelemaan yhä enemmän. Meidän tulee oppia uusista tuotantomuodoista ja rakentaa tehonsäätöä siinä, missä se on mahdollista.
 
Tuotantolaitoksissa, jotka ovat riippuvaisia maakaasusta, on varauduttu toimituskatkoihin kevyellä polttoöljyllä. Tähän voisi kehittää jotakin parempaa – esimerkiksi kotimainen biokaasu maakaasun sijaan.
 
Myös lämpöpumppuratkaisut ovat muuttuneet yhä kannattavammiksi. Jos voisimme tulevaisuudessa tuottaa riittävän kuumaa vettä tai jopa höyryä lämpöpumpuilla hyödyntäen tuotantolaitosten lämpimiä jätevesivirtoja, olisi tällä iso positiivinen vaikutus sekä ympäristöön että kustannuksiin.
 

Työurani

Aloitin työt Valiolla kolme vuotta sitten. Olen koulutukseltani diplomi-insinööri. Työskentelin pitkään Pöyryn energiapuolella ja muutamia vuosia Vattenfallin lämpöliiketoiminnan kehityksessä. Pöyryltä siirryin Valiolle vuonna 2013, kun edeltäjäni eläköityi.
 

Parasta työssäni

Työni on monipuolista ja työtehtävät vaihtelevia. Saatan pohtia esimerkiksi lämpölaitoksen venttiiliratkaisua, mutta toisaalta mietin energian maailmanmarkkinahintoja. Pystyn hyödyntämään hyvin työssäni aikaisemmin karttunutta osaamistani.
 

Perhe ja vapaa-aika

Uusioperheemme kokoonpano vaihtelee 2–6 henkilön välillä. Asumme pääkaupunkiseudulla vuonna 1945 rakennetussa rintamamiestalossa. Kesällä vapaa-aikani kuluu puutarhan hoidossa, talvisin muissa kodin ylläpitopuuhissa.
 
Oman asunnon lämmönlähteinä ovat sähkölämmitys ja ilmalämpöpumppu. Myös varaava takka on ahkerassa käytössä.
 

Valion suosikkituotteet

Suosikkituotteeni ovat Valio Hienoin Mustaleima™ ja Valio Eila kermavanukas®.