Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Riitan aamulypsy icon

Riitan aamulypsy

Kiintiöiden jälkeinen aika

Historiallinen muutos maitoalalla on nyt sitten tosiasia. Euroopassa ja Suomessa 30 vuotta voimassa ollut kiintiöjärjestelmä on tullut tiensä päähän. Nyt arvuutellaan tuottajien reaktioita eri puolilla Eurooppaa.

Euroopan komission tekemien arvioiden mukaan maitomäärä kasvaisi Euroopassa 12 miljoonaa tonnia eli noin 8 prosenttia seuraavan kymmenen vuoden aikana. Vuosittainen kasvu olisi siten alle prosentin vuodessa, kun pelkästään viime vuonna kasvua oli peräti 4,5 prosenttia. Nousu oli kyllä ennätyksellisen suuri ja siinä auttoivat sekä suotuisat säät että korkea maidon hinta. Lisäksi monet tuottajat olivat jo etukäteen varautuneet kiintiöiden poistumiseen investoimalla tuotantokapasiteettiin ja eläimiin.

On selvää, että maidontuotanto tulee kasvamaan suotuisilla maidontuotantoalueilla esimerkiksi Irlannissa, Saksassa, Tanskassa, Ranskassa, Puolassa ja Hollannissa. Tuotannon lisääminen ei kuitenkaan ole aivan yksinkertaista. Esimerkiksi Ranskassa yksityiset meijerit ottavat tuottajilta maitoa vastaan saman verran kuin edellisenä vuonna, koska ne haluavat mukauttaa maidon määrän kysyntää vastaavaksi. Toisaalta kaksi suurinta ranskalaista osuuskuntaa ovat sopineet tuotantomääristä, joiden ylittävistä litroista maksetaan alempaa hintaa. Ympäristövaatimukset tulevat vastaan kaikissa EU:n jäsenmaissa, koskevat ne sitten lannanlevitysaloja tai päästöjä ilmaan.

Euroopan komissio arvioi katsauksessaan maidontuotannon kasvavan tänä vuonna Euroopassa alle prosentin.

Eniten kasvua ennustetaan Irlantiin, Hollantiin ja Saksaan, missä lehmien määrä kasvoi viime vuonna. Sen sijaan esimerkiksi Virossa ja Tanskassa lehmien määrä on supistunut.

Viestit ovat ristiriitaisia ja oikein ennustaminen mahdotonta, mutta joka tapauksessa maidon määrä tulee EU:ssa kasvamaan. Suomalaisen maidontuottajan näkökulmasta muutos ei ole kovin positiivinen, sillä tarjonta ja kysyntä määräävät hintatason. Koska emme luonnonolosuhteiden vuoksi pysty kilpailemaan alhaisilla tuotantokustannuksilla, on meidän toimittava markkinoilla, joilla ei ole niin selvää kysynnän ja tarjonnan tasapainoa. Tuotteita pitää erilaistaa. Tutkimuksessa ja tuotekehityksessä sekä uusien ja erilaisten maitotuotteiden tuomisessa markkinoille meillä on jo pitkät perinteet. Yhtenä todistuksena tästä vietämme juhlavuotta, koska nobelistimme A.I. Virtasen syntymästä on kulunut 120 vuotta ja Nobel-palkinnon saamisesta 70 vuotta.

Olemme olleet edelläkävijöitä vähälaktoosisten ja laktoosittomien tuotteiden kategoriassa. Vähälaktoosiset Hyla® tuotteet tulivat markkinoille jo 1980-luvulla ja laktoosittomat 2000-luvun alussa. Nyt keväällä 2015 viitoitamme jälleen kerran tietä uutuudella, jota muilla ei ole, ja jonka valmistusteknologia on patentoitu. Valio Eila® raikkaampi maitojuomassa laktoosin poistamisen lisäksi on pilkottu osa proteiineista.

Olisimme halunneet maitokiintiöjärjestelmän jatkuvan, mutta olimme melko yksin mielipiteemme kanssa Euroopassa. Emme myöskään voi vaikuttaa Venäjän pakotteisiin. Näin ollen on syytä keskittää tarmonsa asioihin, joihin voi itse vaikuttaa ja joissa on hyvä. Valion tehtävänä on jalostaa tuottajiensa ensiluokkainen maito mahdollisimman kannattaviksi lisäarvotuotteiksi. Sitä työtä on jatkettava sitkeästi.