Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Koneklinikka icon

Koneklinikka

Käytetyn lypsyrobotin maahantuonti

Kun harkitaan automaattilypsyyn siirtymistä tai lisärobottien hankkimista, voi käytetyn lypsyrobotin omatoiminen maahantuonti olla houkutteleva vaihtoehto.

Ulkomailla on tarjolla runsaasti ainakin hankintahinnaltaan halpoja robotteja. Omatoimisessa maahantuonnissa on kuitenkin monta potentiaalista sudenkuoppaa, jotka on syytä selvittää ennen ostopäätöksen tekoa.

Maahantuontia harkittaessa on selvitettävä tarkkaan laitteiston tekniset ominaisuudet ja mitä robotin käyttökuntoon saattaminen ja käyttöönotto maksavat. Tämän lisäksi on myös huomioitava mahdolliset tautiriskit ja niiden hallinta.

Tauti- ja hygieniariskien hallinta

Lelyn robotin käsivarsi alhaalta päin kuvattuna. Jos tuontirobottia ei puhdisteta huolella, voi esimerkiksi käsivarren sisällä kulkeutua hyvinkin ikäviä ”tuliaisia”. Puhdas robotin käsivarsi on myös huoltomiehen mieleen.

Käytettynä ostetun lypsyrobotin mukana saattaa kulkeutua taudinaiheuttajia sisältävää likaa ja lantaa tuotantotiloihin. Tällöin aiheutuu riski ehkä vakavienkin tartuntojen (salmonella, paratuberkuloosi, virusten aiheuttamat hengitystietulehdukset ja ripulitartunnat, Mycoplasma bovis, pälvisilsa) leviämisestä karjaan. Lypsyrobotin lähtötilan tautitilanne kannattaa mahdollisuuksien mukaan selvittää.

Laitteiston puhdistus ennen Suomeen lähettämistä pitää varmistaa. Ennen kuin robotti viedään omaan navettaan, laitteisto on myös pestävä ja desinfioitava huolellisesti riskien minimoimiseksi. Kaikki lika ja lanta tulee puhdistaa pois ja pinnat desinfioida. ETT on laatinut lypsyrobotin puhdistus- ja desinfiointiohjeet. Ohjeet löytyvät ETT:n nettisivuilta.

Huolellinen ja mahdollisimman kattava esiselvitys voi johtaa siihen, että hankintahinnaltaan halvasta tuontirobotista muodostuu edullinen, perusteltu vaihtoehto. Robottiakaan ei kannata ostaa säkissä, varsinkaan itse suoraan tilaamalla.

Tekniset kysymykset

Lypsyrobotin tekninen kunto, ominaisuudet ja varustelu on syytä selvittää mahdollisimman tarkasti, jotta epämiellyttäviltä ja mahdollisesti kalliiltakin yllätyksiltä vältytään. Alla lista asioista, jotka ainakin tulisi selvittää ja huomioida.


Laitteiston vuosimalli ja varustelu
• Esim. Lelyn Suomen maahantuoja ei kunnosta vuosimallia 2001 vanhempia A2 robotteja


Mitä osia ja komponentteja robotin mukana tulee?
• Esim. DeLaval VMS -järjestelmä koostuu useasta osasta: itse robottiboksi, konehuonevarustus, toimistovarustus, maitohuonevarustus, putkistot, venttiilit jne. On syytä selvittää mitä tulee mukana ja mitä pitää tilata erikseen.


Laitteen käyttö- ja huoltohistoria
• Millainen huoltosopimus edellisellä käyttäjällä on ollut, onko joillain komponenteilla mahdollisia jatkotakuita ym.?


Tietotekniikan päivitystarve
• Robotin mukana mahdollisesti tulevaa tuotannonhallintaohjelmistoa ei välttämättä voi käyttää tai se on tarpeen päivittää uudemmaksi. Tietokone on todennäköisesti myös uusittava.
•Tietotekniikkaan liittyvät asiat kannatta selvittää robotin Suomen maahantuojan kanssa.


Arvio huoltotarpeesta
• Ennen ostopäätöstä kannattaa aina olla yhteydessä lypsyrobotin Suomen huolto-organisaatioon ja pyytää heiltä arvio lypsyrobotin käyttökuntoon saattamisen, päivittämisen, käyttöönoton ja huoltosopimuksen mahdollisuuksista ja kustannuksista.

ETT:n ohjeet netissä: Lypsyrobotin puhdistus- ja desinfiointiohjeet