Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Tavataan Valiolla icon

Tavataan Valiolla

Kasvun vuonna tarkkaa taloudenpitoa

Sekä meijeriteollisuuden että maitotilojen taloudellinen toimintaympäristö on tällä hetkellä toisaalta haastava ja toisaalta positiivisia odotuksia antava.

Haasteen muodostavat maitomarkkinoilla vallitseva ylitarjonta ja huonon taloustilanteen myötä hiipuva kuluttajien ostovoima. Positiivista odotusarvoa luo Valioryhmässä tuotekehityksen tulokset, kuluttajille lisäarvoa tuovat aidot uutuudet. Vain lisäarvoa tuottavilla uutuuksilla myyntituloa voidaan ylläpitää ja kasvattaa.

Vahvasta uudistumisesta huolimatta tarkkaa taloudenpitoa ei voida unohtaa. Valiossa eletäänkin jatkuvaa säästöohjelmaa jo toista vuotta. Vanhaa sanontaa käyttäen: säästetty euro on yhtä arvokas kuin tienattu euro. Säästöjen kohdentamisessa on toki muistettava se, että ydintoiminnan laatu ja määrä eivät saa vaarantua. Parhaat säästökohteet ovatkin rakenteellisia, sellaisia, jotka tuovat pysyvää kustannushyötyä. Tätähän tavoitellaan koko kansantalouden näkökulmasta paljon puhutuilla rakenteellisilla uudistuksilla.

Yllä kuvattu pätee yhtä hyvin myös yksittäisen maitotilayrityksen näkökulmasta. Keväällä 2015 TNS Gallupin maitotilojen tulevaisuuden aietutkimuksessa kysyttiin maitotilayrittäjiltä tärkeimpiä kilpailukyvyn kehittämisen esteitä. Suurin este tulosten mukaan oli maatalouspolitiikan epävarmuus (63 %), mutta lähes yhtä usein mainittiin heikko kannattavuus (57 %).

Mistä kustannusjahti maitotilalla pitäisi aloittaa? Kysymys on tilan johtamisesta talouden tunnusluvuilla, joka tarkoittaa sitä, että pitää selvittää mitkä ovat todelliset tuotantokustannukset maitolitraa kohden.

Kyselytutkimusten tulosten perusteella aika harva maitotilayrittäjä tietää tarkemmin oman tilansa maitolitran tuotantokustannuksen ja sen rakenteen. Karkealla tasolla kustannuslaskennan voi tehdä jo verotuksen tiedoilla, mutta toki tarkempi yksikkökustannuslaskenta antaa paremman pohjan säästöjen pohdinnalle ja toisaalta tuottavuuden parantamiselle. Tarjolla olevia talousneuvonnan ja tilitoimistojen palveluja kannattaa hyödyntää johtamisen apuna.

Maitotilan päivittäisessä ja kuukausittaisessa johtamisessa maitolitran tuottamisen yksikkökustannus on liian kankea työväline. Yksinkertainen maitotuoton ja rehukustannusten erotus on jo helpompi laskea ja varsin käypä apuväline. Vielä yksinkertaisempi mittari on esimerkiksi ostorehukustannus meijeriin toimitettua maitolitraa kohden. Nämä molemmat mittarit saa helposti ruokintaneuvonnan päivälaskelmasta, ellei itse halua niitä laskea.

Valio ja Valioryhmän osuuskunnat tekevät yhteistyötä muun muassa Suomen Yrittäjäopiston kanssa. Yhteistyö antaa valiolaisille maitotilayrittäjille yhden väylän kouluttautumiseen oman tilan johtamisessa ja taloudenpidossa. Uusia koulutusryhmiä muodostetaan kysynnän mukaan ja ilmoittautua voi oman osuuskunnan Valio Kehitys -tiimin neuvojalle.