Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Tavataan Valiolla icon

Tavataan Valiolla

Kannattavuuskriisiin etsitään ratkaisuja

Ruoantuotanto ja etenkin maidontuotanto käyvät läpi vaikeaa murrosaikaa. Maatalouden kannattavuuskriisiin etsitään ratkaisuja selvitysmies Reijo Karhisen johdolla, ja Valioryhmää on kuultu selvityksen puitteissa. Odotukset ratkaisujen löytämiseksi ovat korkealla, vaikka kuivan kesän aiheuttamiin ongelmiin ne eivät tuokaan helpotusta.


Valion tilityskyky omistajaosuuskunnille riippuu siitä, miten paljon kuluttajat tuotteitamme ostavat ja miten hyvin kauppa ne valikoimiinsa ottaa sekä miten paljon saamme myytyä tuotteitamme valtion, kuntien ja ravintoloiden keittiöihin. Viennin kannattavuuteen vaikuttavat mm. hinta, jonka saamme maitojauheesta ja voista maailmalta, sekä se, miten hyvin etenkin Ruotsin, Viron ja Venäjän euromääräiset myynnit kehittyvät.

Valio vastaanottaa noin 80 prosenttia suomalaisesta maidosta. Kotimaan markkina tuo 60 prosenttia liikevaihdostamme – se on kannattavuutemme selkäranka.


Suomessa maitotuotteiden tuoretuotemarkkina on erittäin kilpailtu. Sen voi todeta, kun katsoo kauppojen laajoja ja monipuolisia maito- ja tuoretuotehyllyjä. Nestemaitomarkkinalla ja kermoissa kilpailu jo pelkästään suomalaisten toimijoiden kesken on kovaa, ja tarjontaa on enemmän kuin kulutusta.

Neuvottelemme asiakkaidemme kanssa jopa kolme kertaa vuodessa tukkuhinnoista ja määristä, ja yhtenä asiana esillä on tänä syksynä mm. tilojen kustannusten muutokset. Kokonaiskannattavuuden ratkaisee hinnan lisäksi myydyt volyymit: Jos hinta nousee, mutta myyty määrä pienenee, lopputulos voi olla negatiivinen.

Erityisen tärkeää vähittäiskauppamyynnin lisäksi on onnistua food service -tukkukaupan myynnissä sekä julkisten hankintojen kilpailutuksissa.

On upeaa, että Ylen teettämässä kyselyssä kuluttajat kertoivat, että ovat valmiita maksamaan maidosta nykyistä enemmän. Tahtotilaa tuottajien tukemiseen löytyy. Toisaalta, Valion vastaanottamasta maidosta vain 5 prosenttia menee perusmaitoihin, joten on tärkeää, että kuluttajat ostavat myös suomalaisia juustoja ja muita tuoretuotteita.

Vaikka tuoretuotteissa on hyvä kotimaisuusaste, niin juusto liikkuu yli rajojen, myös Suomeen.

Haluamme muiden kotimaisten meijereiden kanssa herätellä suomalaisia ymmärtämään omien valintojen vaikutukset kotimaisen ruoantuotannon jatkuvuudelle ja pyrimme nostamaan juustojen arvostusta tänä syksynä juustokampanjalla.


Valion viennin osuus on 40 prosenttia liikevaihdosta. Ruotsi on suurin kuluttajatuotteiden vientimaamme, ja siellä olemme kasvaneet tasaisesti. Venäjällä ja Virossa toimimme nyt monen kansainvälisen bränditalon tavoin: ostamme raaka-ainetta vain sen minkä tarvitsemme, minimoimme raaka-aineiden kustannukset ja teemme kokonaisuudella voittoa, joka voidaan tulouttaa omistajille.

Teollisuuspuolella voin hinta ja kysyntä ovat olleet korkealla. EU:n suurten interventio-varastojen vuoksi maitojauheen hinta on matala, mikä on heikentänyt Valion tulosta. Jos tänä vuonna Valion myymästä rasvattomasta maitojauheesta saataisiin edelleen vuoden 2013 huippuhintaa, olisi sen vaikutus Valion maitotuottoon 3,9 snt/l.

Valion omat kulut suunnataan kasvun synnyttämiseen.

Käynnissä on jatkuva kustannussäästöohjelma, jonka toteutumista valvoo maitotilayrittäjistä koostuva Valion hallitus.

EU:n paras ja tasaisin maidon hinta omistajaosuuskunnille on omistaja-strategiamme kulmakivi ja ohjaa toimintaamme Valiolla – haemme omistajien maidolle parhaan mahdollisen katteen niin koti- kuin ulkomaan markkinoilta.