Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Tavataan Valiolla icon

Tavataan Valiolla

Kaikki valiolaiset maitotilat Nasevaan

Valioryhmän maidon laatu- ja tuotantotapauudistuksen yhteinen projekti on loppusuoralla. Sitä on tehty yhdessä valiolaisten omistajayrittäjien, osuuskuntien ja Valion alkutuotannon asiantuntijoiden kesken lähes kolme vuotta.

Elintarvikemarkkinat ovat kolmessa vuodessa muuttuneet ratkaisevasti. Vastuullisista, jäljitettävistä tuotantotavoista on tullut käytännössä vaatimus. Siksi meidän on saatava uudistus nopeasti käytäntöön. On pyrittävä eturintamaan ja mieluusti edelle kilpailijoista.

Ensi vuoden alussa starttaavan laatu- ja tuotantotapauudistuksen keskeisin asia on suunnitelmallinen terveydenhuolto.

Se on arkista ja tiivistä yhteistyötä maitotilayrittäjän ja karjaa hoitavan terveydenhuoltoeläinlääkärin välillä. Tavoitteena on parantaa eläinten hyvinvointia, vähentää karjan sairastavuutta ja lääkitsemistarvetta sekä parantaa tilan tuottavuutta. Naseva on työkalu, jota ilman terveydenhuoltotyö on vaikeaa.

Tulevaisuudessa meidän on pystyttävä osoittamaan asiakkaillemme entistä avoimemmin tiloilla tehty arvokas laatutyö ja hyvät valiolaisen maidontuotannon toimintatavat. Naseva toimii tässä arvokkaana apuvälineenä. Rekisteriin kirjatut asiat ovat eläinlääkäreiden, eli tilan ulkopuolisen tahon, vakuutena eläinten hyvästä hoidosta ja vastuullisista tuotantotavoista. Tavoitteenamme on saada kaikki tilat Nasevaan, jotta tieto olisi kattavaa.

Vähäinen antibioottien käyttö on valiolaisen maidontuotannon vahvuus, joka on tulevaisuudessa osoitettavissa Nasevan avulla. Tiedämme myyntitilastoista, että Suomessa ja muissakin Pohjoismaissa eläinlääkkeitä myydään vähemmän kuin muualla Euroopassa. Kun kaikki lääkehoidot on rekisteröity Nasevaan, voimme helposti tuottaa tunnuslukuja siitä, kuinka paljon lääkkeitä oikeasti käytetään valiolaisessa maidontuotannossa. Tämä on todella iso kilpailuetu.

Vähintään vuosittainen terveydenhuoltokäynti ja Naseva-jäsenyys ovat edellytyksiä vuoden alusta maksettavalle vastuullisuuslisälle.

Järjestelmään liittyminen on helppoa ja ilmaista. Jos tilan oma eläinlääkäri ei halua tehdä terveydenhuoltosopimusta, kannattaa ottaa yhteys johonkin muuhun lähiseudun eläinlääkäriin, omaan osuuskuntaan tai Valion alkutuotantoon. Tarvittaessa etsimme yhdessä tilalle kumppaniksi sopivan terveydenhuoltoeläinlääkärin.

Lypsykarjan suunnitelmallinen terveydenhuolto kuuluu vastuulliseen valiolaiseen tapaan tuottaa maitoa. Valio ja Valioryhmän osuuskunnat ovat jo yli 10 vuotta kehittäneet lypsykarjojen terveydenhuoltoa. Tärkeää on saada kaikki valiolaiset maito-tilat mukaan järjestelmällisen terveydenhuollon piiriin. Siksi terveydenhuoltotyötä tukevaa Nasevaa voidaan pitää hyvällä syyllä Valioryhmässä lypsykarjan sote-ratkaisuna.

Lisätietoa Nasevasta ja siihen liittymisestä osoitteesta www.naseva.fi sekä Valman Valio Terveys -osiosta ja osuuskuntien neuvonnasta.