Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Jättestora produktivitetskliv


Valios utveckling har fortsatt i positiva tecken. Vi har lyckats åstadkomma en liten skillnad i avräkningspriserna i förhållande till de största europeiska konkurrenterna. Förväntningarna för den närmaste framtiden är försiktigt optimistiska. När detta skrivs utgör Brexit en tydlig hotbild för EU:s mjölkmarknad.

I början av sommaren var skördeförväntningarna höga, men den långa torrperioden sänkte skördeförväntningarna för både vallen och spannmålen. Lyckligtvis har fjolårets svårigheter inte upprepats.


Den senaste tiden har massmedia låtit förstå, att antalet mjölkgårdar och den finländska mjölkproduktionen skulle rasa. Så är inte fallet.

Det är sant att strukturutvecklingen gått en aning snabbare på den senaste tiden. På lång sikt har ändå gårdarnas antal minskat i samma takt som tidigare. De regionala skillnaderna växer emellertid, och det är en oroväckande trend.

I början av detta decennium fanns det nästan fyra gånger så många gårdar som idag, men det producerades bara en aning mera mjölk än nu.

Mjölkproduktionen har tagit jättestora produktivitetskliv, och strukturutvecklingen har varit snabb.

Stora investeringar eller ökningar av medelantalet kor är ändå inget självändamål.

De är inte orsaken till utan följden av att gårdarna strävar efter att förbättra sin konkurrenskraft.


Utvecklingen av aveln och utfodringen syns i en ökning av medelavkastningen. Detta är positivt inte bara för mjölkgårdsföretagarna utan också för Valio. Vi eftersträvar en kolneutral mjölkkedja, och produktivitetsförbättringarna leder till det målet.

Många mjölkgårdsföretagare har oroat sig över att pengarna för investeringsstöd ska ta slut. Den rädslan kan i vissa fall till och med ha påskyndat investeringsbesluten. I Finlands färska regeringsprogram har man uppmärksammat detta och just nu verkar vi slippa mellanår i finansieringen av investeringar. De skulle vara skadliga för hela kedjan på många olika sätt.

 

De enorma skogsbränderna i Brasilien stärker vår uppfattning om att det långsiktiga ansvarsarbete som Valio gör inte görs i onödan. Det var rätt beslut att helt sluta använda soja i utfodringen av djur på de Valio-anknutna mjölkgårdarna, vilket vi gjorde från och med början av mars i fjol. Också konsumenterna uppskattar allt mer åtgärder av det här slaget.