Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Tavataan Valiolla icon

Tavataan Valiolla

Jaettavaa kakkua on saatava kaikin keinoin lisää

Valio ja valiolaiset osuuskunnat ovat tehneet kuluvan vuoden aikana päätöksiä maidon koostumushinnoittelusta. Kuten aina, muutokset herättävät keskustelua päätösten syistä ja seurauksista. Tätä keskustelua pitääkin käydä.

Keskeistä päätetyissä muutoksissa on, että haluamme kasvattaa yhteistä, omistajille jaettavaa kakkua. Tämä on myös omistajien antama perustehtävä Valiolle, Euroopan paras maidon hinta maksimoimalla maidon arvo kaikilla mahdollisilla keinoilla.

Nykyisessä ja näköpiirissä olevassa Valion toimintaympäristössä kaikki hyötyvät siitä, että maidon koostumushinnoittelua viedään kuiva-ainetta painottavaan suuntaan. Kaikki faktat puhuvat sen puolesta, että yhteistä kakkua ei kasvata se, että lehmillä tuotettaisiin painotetusti nestettä ja vielä niin, että siitä palkitaan hinnoittelussa.


On tärkeää tunnistaa ja tunnustaa myös se, että muutoksessa joku voittaa ja joku häviää lyhyellä tähtäimellä. Tämä johtuu siitä, että lyhyellä tähtäimellä jaettava maitokate ei kasva nopeasti ja maidon koostumuksessa on tilakohtaisia eroja.

Toisaalta muutos on varsin maltillinen. Onhan koostumus vaikuttanut maidon tilakohtaiseen hintaan niin pitkään kuin meijeriteollisuutta on ollut olemassa. Yhteisen kakun kasvattamista on koko tämä aika tavoiteltuja ja koko tämän ajan ovat hyvät maidon pitoisuudet kasvattaneet tilakohtaista maidon hintaa. Nyt maidon kuiva-aineesta tulee koko hinta. Tämä näyttää olevan selkeä suunta myös kaikilla muillakin meijeritoimijoilla kuin Valiolla.


Tilakohtainen optimointi on edelleen yhtä tärkeää, ellei jopa tärkeämpääkin kuin aiemmin. Tämä ei ole muuttunut mihinkään.

On laskettava, mitä tilakohtaisesti kannattaa tehdä ja millä painoarvolla.

Onko panostettava pitoisuuksiin, litroihin vai kenties molempiin? Todennäköisesti vastaus on, että molemmat ovat tärkeitä, koska maidosta saatava kokonaistulo on litrojen ja pitoisuuksien tulo.


Hinnoittelussa nesteeseen keskittyminen ei siis kasvata yhteistä maitokatteen kertymää, ja siksi hinnoittelumuutos on haluttu tehdä. Tiloilla ja neuvonnalla on sekä lyhyen että pitkän aikavälin työkaluja, joilla vaikutetaan maidon koostumukseen ja määrään. Kannustan laskimien ja Exceleiden käyttöön tilakohtaisesti. Kannustan myös neuvonnan haastamiseen siinä, mitä ja millaisia työkaluja ruokinnassa ja eläinjalostuksessa kannattaa tiloilla ottaa käyttöön. Uskon, että jokaiselle tilalle niitä löytyy ja monet ovatkin jo niitä löytäneet.

Keskustelua yhteisen kakun kasvattamisesta pitää käydä nyt entistä enemmän. Silloin ollaan asian ytimessä – ja myös Valion perustehtävän ytimessä.