Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Tavataan Valiolla icon

Tavataan Valiolla

Investoiva Valio


Valio oli viime vuonna Suomen suurin elintarvikesektorin investoija – se kertoo yrityksen taloudellisesta merkityksestä suomalaisessa yhteiskunnassa. Vuonna 2015 yrityksen investoinnit olivat 118 miljoonaa euroa, ja valiolaisten maitotilayrittäjien arvioidaan investoivan lisäksi 150–200 miljoonaa euroa vuosittain. Yli 95 prosenttia yrityksen inves- toinneista suuntautui kotimaahan.

Maitotalous on maataloustuotantomme selkäranka – maito tuo yli 40 prosenttia maatalouden tuloista. Valiossa kulukuri on tiukka, mutta sellaisiin kohteisiin on investoita- va, jotka turvaavat tulevaisuudessa yrityksen kilpailukyvyn ja menestyksen.

***

Useilla yhteiskunnan sektoreilla on tiukka taloudellinen tilanne. Maataloudessa ja maitotiloilla se näkyy tarpeena löytää keinoja, miten saada rahat riittämään. Suunnitelmallinen, tarkka rahaliikenteen hoito ja tilan kuukausittaisen budjetin kirjaaminen paperille auttavat hahmottamaan ja sovittamaan tilan tuloja ja menoja.

Eläinterveydessä paras keino kannattavuuden lisäämiseen on ennaltaehkäisevä terveydenhuoltotyö: esimerkkinä utaretulehduksen moninaisista kustannuksista kirjoittaa sivuilla 38–39 professori Päivi Rajala-Schultz. Tässä teemanumerossa aiheita on käsitelty taloudellinen näkökulma huomioiden.

***

Säilörehun laatu ja määrä vaikuttavat merkittävästi maitotilan kannattavuuteen. Rehuarvoiltaan huono rehuraaka-aine, heikosti säilynyt rehu tai vähäinen säilörehusadon määrä heikentävät tilan taloutta. Säilörehun teko kannattaakin nyt hoitaa erityisellä huolella ja satsata rehun laatuun.

Vuoden alkupuolella järjestetyissä Nurmi2020-tilaisuuksissa paneuduttiin nurmentuotannon talouteen ja saatiin hyviä neuvoja ensi kasvukauden viljelyyn. Menestyksekästä kasvun vuotta 2016 nurmentuotantoon!