Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Investointeja suunnitellen

Maitotilayrittäjät tekevät ilahduttavan paljon investointeja. On tarkkaan mietittävä, mitä rakennetaan, ja pystyttävä suunnitelmassa.

Haastavasta tilanteesta huolimatta Suomen maitotiloilla investoidaan: navetoita suunnitellaan ja toteutetaan.

Olemme huomattavasti jäljessä eurooppalaista tilakehitystä, joten joudumme ottamaan isompia harppauksia tilakoon kehittämisessä. Se haastaa maitotilayrittäjät taloudellisesti. Hyvällä tarkalla suunnittelulla kuitenkin syntyy onnistuneita ja kannattavia investointeja.

Hintojen heilahdellessa investoinnit kannattaa suunnitella pidemmälle aikavälille. Merkittävimmät satsaukset on tehtävä tuottaviin kohteisiin ja terveisiin lypsäviin eläimiin. Robottien maksimikapasiteettiin on nykyään vaikeaa rakentaa parsipaikkoja kannattavasti. Se pitää suhteuttaa oman karjan nykytuotantoon.

Robottien kapasiteettia voidaan täydentää ottamalla umpipaikkoja lypsyyn, ja umpilehmille voidaan rakentaa myöhemmin kylmät tilat.

Näin hyvällä suunnittelulla voidaan parantaa umpilehmien hyvinvointia.

 

Suomessa on kalliit tuotantokustannukset, joten meidän on keskityttävä tuottavuuteen. Hyvin hoidettu pelto ja hyvinvoivat lehmät palkitsevat hoitajansa tuottamalla.

Hyvä tuotanto perustuu aina pellon lisäksi säilörehuun; jos maan rakenne ei ole kunnossa, siinä ei voi tuottaa huippulaatuista säilörehua.

Investointia suunnittelevan yrityksen pitää varmistaa karkearehun saanti kasvavassa tuotannossa.

Vain hyvästä maasta voidaan korjata kivennäisiltään ja hivenaineiltaan optimaalista rehua sekä tuottaa korkeita tuotoksia kannattavasti ja pitää eläimet terveinä.

 

Satsaus maan kuntoon ja eläinainekseen eivät ole hukkainvestointeja. Ne kantavat tuotantoa, vaikka investointia ei koskaan tehtäisi.

Kehittyvillä ja eteenpäin menevillä yrityksillä on velkaa. Velan ottaminen mahdollistaa investoinnit, mutta sen on oltava oikeassa suhteessa tuotantoon. Velkaa kannattaa ottaa vain liikevaihtoa kasvattaviin investointeihin ja konehankintoihin.

Tuotantotilat on pidettävä kunnossa ja kalusto ajanmukaisena, ennen kuin tehdään lisää investointeja.

Velan määrästä tulee keskustella oman pankin ja talousneuvojan kanssa.

 

Maitotilan taloustilannetta voi korjata suunnitelmallisesti. Yrityksellä on aina oma tilinsä, josta huolehditaan yritystalouden menot, ja sieltä otetaan yksityiseen kulutukseen suunniteltu summa.

Hyvä talouden suunnittelu mahdollistaa, ettei aina tarvitse joustaa yksityistaloudesta.

Konekannan uusiminen kannattaa suunnitella huolellisesti. Taloustilanne sallii paremmin suunnitellut uusimiset kuin rikki menneiden korvaamiset. Investoivan tilan on suunniteltava konekannan uusiminen investoinnin ympärille konekohtaisesti.

 

Budjetointi on tarpeellista yrityksen taloudessa. Valmiiksi mietitty budjetti auttaa oikeaan suuntaan, kun pohditaan hankintoja: onko varaa vai jätetäänkö ostamatta.

Budjetti on tehtävä itseä varten. Siinä kannattaa hyödyntää asiantuntijaa sparraamassa ja miettimässä kokonaisuutta. Budjetin on hyvä kuitenkin elää ajassa, jolloin sen avulla pystytään suunnittelemaan ja ajoittamaan hankintoja.

Osuuskunnat ja Suomen yrittäjäopisto järjestävät erilaisia talous ja johtamisvalmennuksia, joista saa apua talouden suunnitteluun ja hallintaan.

 

Investointia suunnittelevan yrityksen pitää varmistaa karkearehun saanti kasvavassa tuotannossa. Se peltoala on oltava kiinteästi omassa hallinnassa.

Varaudu karkearehu alan hankintaan suunnittelussa, jos joudut turvautumaan vuokrapeltoihin.

Investointi pitää suunnitella aina olemassa oleviin resursseihin. Resursseja voi olla tarjolla myös ympärillä ja niiden hankintaan on hyvä varautua.

Pienissä investoinneissa saadaan taas merkittäviä säästöjä, jos vuokrapeltojen ohessa voidaan ottaa käyttöön käytöstä poistettuja lietesäiliötä. Ne voivat tehostaa myös merkittävästi työtä.

Onnistunut yhteistyö tuo mahdollisuuksia rehuviljan tuotantoon ja viljelykierron toteutukseen naapuri tilan kanssa. Yhteistyöllä voidaan saada lisätyövoimaa myös koneketjujen hallintaan.

 

Investoinnissa on pidettävä tarkkaa huolta myös kassasta. Sitä syö rakennusprojekti, mutta myös tuotannon tehostaminen. Siksi yrittäjä ei voi tehdä nopeita hankintoja investoinnin aikana.

Rakennusprojektissa investoinnin varoista käytetään noin 80 prosenttia jo suunnitteluvaiheessa. Kustannusarvioista on pidettävä kiinni koko rakennusprojektin ajan.

Lisähankinnat tehdään vasta, kun tuotannon taso on saatu kunnolla nousuun.

Rakentamisen yhteydessä tehtyjen lisähankintojen edut saatetaan syödä moninkertaisesti, jos niitä varten tai niiden takia joudutaan ottamaan lisärahoitusta. Ne pitäisi tehdä tulorahoituksella, jos ne eivät ole kustannusarviossa.