Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Tavataan Valiolla icon

Tavataan Valiolla

Investoinnit turvaavat tuotot

Osuustoiminta on vaikuttanut vahvasti Suomen nousuun köyhyydestä vaurauteen.

Ehkä merkittävin asia Suomen itsenäisyyden ajalla on ollut maamme kehittyminen todella köyhästä maasta rikkaaksi pohjoismaiseksi hyvinvointivaltioksi. Suomen lisäksi tähän ei ole kyennyt kuin Japani ja Etelä-Korea.

Osuustoiminnalla on ollut kehityksessä merkittävä osa. Suomi on ollut ja on edelleen pääomaköyhä maa. Emme olisi kyenneet investoimaan tuotantoon ja jalostukseen ilman osuustoiminnalliselta pohjalta yhdessä kerättyjä pääomia. Tänne ei olisi syntynyt riittävän voimakkaita alkutuotantoyrityksiä, jotka kykenevät pärjäämään kansainvälisessä kilpailussa ja palauttamaan yritystoiminnassa syntyviä voittoja omistajilleen.

"Investointien suunnittelun aikajänne on pitkä, jopa vuosia".

Kuusi kymmenestä suomalaisesta suhtautuu myönteisesti osuustoimintaan, ja myönteisyys on kasvanut etenkin Etelä-Suomessa. Viljelijöille osuuskunnat ovat tärkeitä, sillä 95 prosenttia viljelijöistä on jäsenenä ainakin jossain osuuskunnassa. Tyytyväisimpiä ovat meijeriosuuskuntien ja POP-pankkien jäsenet. Osuusmeijerien jäsenet kokevat hyötyvänsä eniten osuuskunnan jäsenyydestä.*

Erityisen tärkeänä viljelijät pitävät oikeudenmukaisuutta ja vastuuta yhteisesti omistetusta yrityksestä. Parhaiten osuustoiminnan periaatteiden koetaan toteutuvan osuusmeijereissä.

 

Valiolaisissa osuuskunnissa osuustoiminnan periaatteet toteutuvat hyvin. Kaikille tiloille maksetaan sama hinta maidosta tilan sijainnista ja koosta huolimatta. Tulos maksetaan lähtökohtaisesti kokonaan ulos maidon hintana.

Omistajilla on suuri vastuu omistamastaan yrityksestä. Yrityksen vakavaraisuudesta ja pitkän tähtäimen toimintakyvystä huolehditaan maksamalla tuottajahintaa tuloksen mukaisesti. Toisaalta yrityksen on investoitava kyetäkseen ylläpitämään tuloksentekokykyä myös tulevaisuudessa, sillä investointi on taloudellinen uhraus tulevaisuudessa saatavia tuloja vastaan.

Valio toimii osuustoiminnallisten periaatteiden mukaan ja on sitoutunut vastaanottamaan sekä jalostamaan kaiken omistajiensa tuottaman maidon, joka keräiltäessä ylittää keräilykaluston mittaustarkkuuden vaatiman 100 litran määrän. Tuotantokapasiteetin on mahdollistettava yli 1,8 miljardin litran jalostaminen, myös kriisitilanteissa.

Esimerkiksi tämän vuosikymmenen alussa tehdyn ison Lapinlahden jauhetehdasinvestoinnin ansiosta Valio pystyi jalostamaan kaiken maidon Venäjän rajan sulkeuduttua.

 

Korvausinvestoinneilla korvataan tuotannossa kulunutta ja vanhentunutta tuotantopääomaa. Uusinvestoinneilla haetaan lisää jalostuskapasiteettia, suuntaudutaan uusille markkinoille tai uusiin tuotesegmentteihin, jopa uudenlaiseen tuotantoteknologiaan.

Esimerkkinä tästä on takavuosina Valion kehittämä teknologia laktoosin poistamiseen maitotuotteista. Saimme uuden innovaation myötä aukaistua kokonaan uuden markkinan, jolla ei ollut muita toimijoita.Korvausinvestoinneissa riskit ovat pienempiä kuin kokonaan uusille aloille suuntauduttaessa, mutta toisaalta tuottomahdollisuudet ovat suurempia uusilla tuotteilla. Uusilla alueilla on mahdollista saavuttaa merkittävää taloudellista kasvua.

Investointien suunnittelun aikajänne on pitkä, jopa vuosia. Siihen sisältyy puhtaan rakennus- ja tuotantosuunnitellun lisäksi markkina-analyysi tulevaisuuden kulutustottumuksista.

Elintarvikkeiden kulutustottumukset muuttuvat todella nopeaan tahtiin. Jotta Valio pysyy markkinoilla innovatiivisena ja kilpailukykyisenä yrityksenä on Valion investoitava vastatakseen tulevaisuuden haasteisiin – harkiten ja kustannustehokkaasti.