Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Internationell konkurrenskraft med ansvar

Världens modernaste mellanmålsfabrik invigdes i Riihimäki i augusti. Valios föregående fabriksinvestering i Riihimäki för jämnt 50 år sedan, år 1967, gjorde Valioyoghurten till mejeriets stjärnprodukt. Valio kunde tillverka och erbjuda yoghurter som var smaksatta och läckra.

Mellanmålsprodukterna är också idag en viktig och växande produktgrupp för Valio. Det blir allt viktigare för affärsverksamhetens tillväxt att klara sig i konkurrensen på mellanmålsmarknaden i Finland och exportländerna.

Valios innovativitet vaknar till liv i den nya mellanmålsfabriken i Riihimäki. Vår stolthet, dvs. vår världsklassiga forsknings- och utvecklingsavdelning, fyller 100 år i år. Mellanmålsfabriken är utrustad med toppmodern teknik, som gör att vi kommer vi att kunna utnyttja vårt FoU-kunnande maximalt. Vid fabriksplaneringen har man tagit fasta på tidigare goda arbetsmodeller och kombinerat dem med ny teknik.

Ju intressantare produkter Valio kan tillverka, desto bättre förutsättningar har företaget att klara sig i den skärpta internationella konkurrensen. Den största investeringen i Valios historia, mellanmålsfabriken, stöder företagets konkurrensförmåga både i Finland och på exportmarknaden, och stöder härigenom Valios likviditet gentemot ägarföretagen.

Kärnan i Valios strategi är ansvarsfull verksamhet genom hela kedjan.

Vårt mål är att erbjuda konsumenterna världens mest ansvarsmedvetna förpackningslösningar. År 2015 tog vi som första i världen i bruk helt växtbaserade, återvinnbara mjölkkartonger. Vi lovar att alla förpackningar för mjölk, surmjölk, grädde och yoghurt till slutet av år 2018 ska vara tillverkade av växtbaserade material.

En annan global trend är att minska matsvinnet. Mellanmålsfabriken i Riihimäki jobbar resurseffektivt med såväl råvaror som energi. Råvarusvinnet har minimerats genom sinnrikt planerade tillverknings- och förpackningsmaskiner. Hygienen i fabriken är förstklassig tack vare helt slutna produktionslinjer, vilket minskar svinnet.

Valio har redan i många år arbetat fint för sin energieffektivitet. I juni premierades vi för den energieffektivering företaget utfört åren 2008-2016 - vi har överskridit sparmålen en och och en halv gånger. Den nya mellanmålsfabriken använder ca 30 procent mindre energi per kilo tillverkade produkter än den gamla fabriken.

Produkterna från Valios mejeri i Riihimäki är närmat för södra Finland. Omkring en tredjedel av produkterna går på export - först till Sverige och Danmark, men vi tror att allt större del av exporten i framtiden ska gå också till andra länder.

Enligt vår förnyade strategi ha vi riktat resurser till att skapa tillväxt på nya marknader, till innovationer och till att slutföra investeringarna i mellanmålsfabriken i Riihimäki. Årets åtta första månader visar, att Valio håller på att växla in på ett tillväxtspår:

Den investering på över 170 euro som uppnåtts tack vare ett lyckat samarbete mellan många olika aktörer, är en satsning som ska trygga mjölksektorns kontinuitet i Finland.

De läckra, innovativa och ansvarsfullt producerade livsmedlen kommer att skapa välmående på många sätt!