Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Riitan aamulypsy icon

Riitan aamulypsy

Innovationer minskar känsligheten för konjunktursvängningar

De goda nyheterna från marknaden låter alltjämt vänta på sig. Under förhösten väcktes ett litet hopp om att en återhämtning på marknaden var på gång, när världsmarknadspriserna på auktionen av mjölkprodukter steg fyra gånger i rad. Ännu var det ändå inte dags för en vändning till det bättre, i oktober började priserna åter sjunka.

När kan vi då vänta på att tiderna blir bättre? De instanser som analyserar mjölkmarknaden, dvs. de banker som finansierar jordbruker, forskningsanstalterna och mjölkbranschens företag, har i flera repriser fått flytta fram sina prognoser för när en vändning på marknaden ska ske. Enligt den uppfattning som råder för tillfället väntas en mer betydande prisförstärkning ske först efter medlet av nästa år.

Uppställningen är enkel, med vissa utvikningar. Mjölkproduktionen fortsätter att öka i de länder som nu säljer mjölkprodukter på världsmarknaden. Å andra sidan har importen till de viktigaste importländerna Ryssland och Kina minskat, och man kan se att efterfrågan krymper också i det oroliga mellanöstern.

Av tillväxten inom mjölkproduktionen kommer hälften från Europa, där produktionsrestriktionerna slopades i början av april. Avskaffandet av kvoterna har aktiverat mjölkproduktionen särskilt i Irland, men också i Holland och Polen har det mjölkats mycket mera mjölk än i fjol. Lyckligtvis har de stora mjölkländerna Tyskland och Frankrike inte ännu hittills ökat sin produktion.

Den kraftiga produktionsökning som skett i Europa sedan i fjol och den topphöga mjölkproduktionen i Ocenien är starka signaler på att det ännu är för tidigt att tala om en förstärkning av marknaden.

Det är möjligt att marknaden skulle fungera om importen till de två stora importländerna skulle dra som förut. Rysslands marknad har varit stängd för de viktigaste exportländerna i över ett år, och Vitryssland, Schweiz, Syd-Amerika och Nya Zeeland har inte lyckats kompensera exporten från EU. Rysslands import av ost har minskat med hela 55 procent jämfört med föregående år. Kina säljer för sin del ut sina överfulla lager av mjölkpulver och har av den orsaken minskat sin import.

Inom parentes kan vi också konstatera att exporten från USA och Nya Zeeland har minskat, men av olika orsaker. Efterfrågan på smör och ost är hög i USA, och det har minskat intresset för export. Smör är en produkt man värdesätter, och bl.a. MacDonalds har börjat använda smör i sina produkter. Den minskade exporten från Nya Zeeland beror igen på att mjölkproduktionen har minskat.

Rabobank förutspår att utbudet av mjölkproduktioner på världsmarknaden kommer att minska nästa år. Bara det borde leda till att priserna förstärks. Kinas import antas återgå till normal nivå efter mitten av nästa år. Och på mjölkmarknaden jublar man över att Kina har slopat sin ettbarnspolitik, trots att man väl vet att väntetiden är lång. Konsumtionen av mjölkprodukter tros växa globalt i en takt om två procent per år under de kommande åren.

Trots den dystra situationen och personalminskningarna har Valio fortsatt på sin innovatiba bana, och än en gång kommit ut med viktiga produktnyheter på marknaden. En del av nyheterna har patenterats, vilket visar att företaget är en verklig föregångare. Valio svarar på konsumenternas önskemål genom att gå med i sockertalkot och utveckla ännu fler proteinrika produkter. Som pricken på i:t kommer företaget till julen ut med alla grötkokares dröm, Valio KiehuTM.

Vi har inte råd att vara beroende av de kraftiga prissvängningarna på världsmarknaden. Det är ingen idé att bara passivt vänta på att världsmarknaden ska vända.

I stället kan vi tillsammans satsa på den unika konstellationen av världens renaste mjölk i kombination med innovationer av världsklass.

På det sättet kan vi också i fortsättningen garantera producenterna ett avräkningspris som ligger över det europeiska medelpriset.