Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Riitan aamulypsy icon

Riitan aamulypsy

Innovaatioilla irti markkinahintojen heilahtelusta

Hyvät uutiset antavat odot­taa itseään. Alku­syksystä toiveet markki­noiden vahvistumisesta virisivät, kun maa­ilmanmarkkinahinnat vahvistuivat neljässä peräkkäisessä maito­valmisteiden huutokaupassa. Vielä ei kuitenkaan ollut aika posi­tiiviselle käänteelle; lokakuussa hinnat lähtivät taas laskuun.

Milloin voidaan oikein odottaa parempia aikoja? Maitomarkkinoita analysoivat tahot, kuten maataloutta rahoittavat pankit, tutkimuslaitokset ja maitoalan yritykset, ovat useaan otteeseen siirtäneet arvioitaan siitä, milloin käänne markkinoilla tapahtuu. Tämän hetkisen käsityksen mukaan merkittävää hintojen vahvistumista olisi näkyvissä vasta ensi vuoden puolivälin jälkeen.

Asetelma on yksinkertainen, mutta toki siinä on omat sivujuonteensa. Maidontuotanto kasvaa edelleen sellai­sissa maissa, jotka myyvät maitovalmisteita maa­il­man­markkinoille. Toisaalta tuonti on supistunut Venä­jälle ja Kiinaan, jotka ovat tärkeimmät tuontimaat, ja kysynnän hiipumista on havaittavissa myös levottomassa Lähi-idässä.

Maidontuotannon kasvusta puolet tulee Euroopasta, missä huhtikuun alussa luovuttiin tuotannon rajoittamisesta. Kiintiöiden poistuminen on kiihdyttänyt maidontuotantoa erityisesti Irlannissa, mutta myös Hollannissa ja Puolassa maitoa on lypsetty runsaasti edellisvuotta enemmän. Tähän mennessä suuret maitomaat Saksa ja Ranska eivät onneksi ole kasvattaneet tuotantoaan.

Voimakas tuotannon kasvu Euroopassa edellisvuoteen verrattuna ja Oseanian maidontuotannon huippu voimistavat käsitystä, että vielä on liian aikaista puhua markkinoiden vahvistumisesta.

Ehkä markkinat toimisivat, jos kahden suuren tuojamaan tuonti sujuisi entiseen tahtiin. Venäjän markkinat ovat olleet suljetut nyt yli vuoden merkit­tävimmistä vientimaista eivätkä Valko-Venäjä, Sveitsi, Etelä-Amerikan maat tai Uusi-Seelanti ole pystyneet korvamaan EU:n vientiä. Juuston tuonti Venäjälle on pudonnut peräti 55 prosenttia viime vuodesta. Kiina taas purkaa paisuneita jauhevarastojaan ja on sen vuoksi supistanut tuontiaan.

Sivujuonteista voisi todeta, että vienti Yhdysvalloista ja Uudesta-Seelannista on supistunut, mutta eri syistä. Voin ja juuston kysyntä on Yhdysvalloissa hyvällä tasolla ja se on vähentänyt kiinnostusta vientiin. Voi on arvossaan, esimerkiksi McDonald’s on siirtynyt käyttämään aitoa voita tuotteissaan. Uudessa-Seelannissa viennin lasku taas johtuu maidontuotannon supistumisesta.

Rabobank arvioi, että ensi vuonna maitotuotteiden tarjonta maailmanmarkkinoille supistuu. Pelkästään sen tulisi johtaa hintojen vahvistumiseen. Kiinan tuonnin arvellaan palaavan normaalille tasolle ensi vuoden puoli­välin jälkeen. Tosin jo nyt maitomarkkinoilla hehkutetaan Kiinan yhden lapsen politiikan muuttu­misesta, vaikka odotusaika on tunnetusti pitkä. Maitovalmisteiden kulutuksen arvellaan kasvavan globaalisti kahden prosentin vuosivauhtia tulevina vuosina.

Synkästä tilannekuvasta ja väen vähentämisestä huolimatta Valio on jatkanut innovatiivisella tiellään ja jälleen kerran tuonut markkinoille merkittäviä uutuuksia. Osa niistä on patentoitu, mikä tarkoittaa todellista edelläkävijyyttä. Valio vastaa kuluttajien toiveisiin ryhtymällä sokeritalkoisiin ja kehittämällä edelleen proteiinipitoisia tuotteita. Pisteenä i:n päälle saadaan jouluksi kaikkien puuronkeittäjien unelma Valio KiehuTM.

Meillä ei ole varaa olla riippuvaisia maailman­markkinoiden voimakkaista hintaheilahteluista. On turha jäädä odottelemaan käännettä maailmanmarkkinoilla.

Keskitytään yhdessä ainutlaatuiseen yhdistelmään, minkä tuottavat maailman puhtain maito ja maailmanluokan innovaatiot.

Siten pystymme jatkossakin takaamaan Eurooppalaista keskihintaa korkeamman tilityshinnan.