Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Työ kevyeksi icon

Työ kevyeksi

Innostavaa työtä

Mela järjesti hyvinvointipäivien yhteydessä arvonnan, jossa kysyttiin maitotilayrittäjiltä, mikä omassa työssä innostaa.

Yllättävän yhtenäisistä vastauksista nousi esille työn itsenäisyyden tärkeys, eli että voi olla oman työnsä herra. Tärkeinä pidettiin myös työn monipuolisuutta ja työnjäljen näkymistä konkreettisesti.

Monet korostivat luontoyhteyttä ja mahdollisuutta työskennellä eläinten parissa. Lisäksi innostaa, kun saa selvitettyä haasteellisen ongelman.

 

Aika ajoin olisi tärkeää pysähtyä miettimään, mikä omassa työssä innostaa eniten. Mitkä ovat niitä asioita, joita on mukava tehdä ja joista saa energiaa? Mitkä ovat niitä asioita, joissa on parhaimmillaan? Mitkä ovat omat vahvuudet töissä?

Tällaisen pohdinnan avulla voi etsiä keinoja lisätä mukavia asioita työpäivään ja parantaa omaa työhyvinvointiaan. Puhutaan myös työn tuunaamisesta, eli omaa työtään voi ja kannattaakin muokata sellaiseksi, että pääsee tekemään mahdollisimman paljon mieluisia asioita. Usein pienelläkin muutoksella on suurta merkitystä omalle työhyvinvoinnille.

 

Työtä voi tuunata esimerkiksi vaihtelemalla työjärjestystä tai työrooleja, opettelemalla uusia työmenetelmiä tai panostamalla palautteen antamiseen ja vuorovaikutukseen. Maatilan työyhteisössä on tärkeää satsata ihmis-suhteiden toimivuuteen, kuten muillakin työpaikoilla. Se voi tarkoittaa myös armollisuuden oppimista itseä kohtaan tai asenteen tarkastamista.

Ihminen saa valtavasti energiaa tehdessään asioita, joissa on hyvä.

Siksi työpäivään kannattaa lisätä mahdollisuuksia käyttää vahvuuksiaan. Heikkouksia korjaamalla ei synny kukoistusta, vaan vahvuuksia kehittämällä.