Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Nasevasti icon

Nasevasti

Ilmoita oikein

Lypsykarjatilat ovat liittyneet vilkkaasti Nasevaan: nyt mukana on jo 62 prosenttia kaikista tiloista.

Naseva on täysin ilmainen työkalu. Tila maksaa ainoastaan eläinlääkärin terveydenhuoltokäynnistä vähintään kerran vuodessa.

Terveydenhuoltosopimuslomakkeita saa sähköisessä muodossa Nasevan etusivulla kohdassa ”Nasevaan liittymiseen tarvittavat lomakkeet”. Samalta sivulta löytyvät käytännön ohjeet liittymiseen.

Terveydenhuoltosopimus eläinlääkärin kanssa on uusittava aina sukupolvenvaihdoksen yhteydessä tai jos omistaja muuttuu. Jos jokin pitopaikoista poistuu käytöstä tai uusia pitopaikkoja otetaan käyttöön, tulee tehdä uusi sopimus. Myös sopimuseläinlääkärin vaihto vaatii uuden sopimuksen.

Lääkkeitä tulevia tautitapauksia varten saa luovuttaa vain terveydenhuoltosopimuksessa mainitut eläinlääkärit. Jos sopimuksessa mainituista eläinlääkäreistä joku vaihtuu, sopimus on uusittava.

Allekirjoittaessasi uutta sopimuslomaketta tarkista tietoihisi meijerivaltuutus. Jos valtuutettava meijeri tai teurastamo ei muutu, rastita kohta ”Nasevassa jo olevat tilan tietojen katseluoikeudet (teurastamo/meijeri/ProAgria/Faba) pidetään edelleen voimassa”.

SPV:n yhteydessä on hyvä muistaa ilmoittaa Nasevaan uusi meijerin ja teurastamon tuottaja-numero. Tämän tila voi tehdä itsekin Nasevan valtuutukset-sivulla.

Nasevan th-sopimuslomakkeella voit ilmoittaa erilaiset tuotantosuunnat ja eri terveydenhuoltokäyntien tiheyden tilan pitopaikoille. Eri tilojen yhteisten pitopaikoista ilmoita myös, onko pitopaikan tuotanto yhteistä vai erillistä. Terveydenhuoltokäynti tallentuu kerralla kaikkien pitopaikan jakavien tilojen tietoihin, jos tuotanto on yhteistä. Erillisessä tuotannossa kullekin tilalle on tallennettava oma käynti.

Tilan sopimuseläinlääkärit ja erikseen tilan valtuuttamat eläinlääkärit voivat lähettää lääkitsemistietoja suoraan Nasevaan, jos heillä on tähän sopiva eläinlääkäriohjelma käytössään.

Tarkista aina, lähettääkö eläinlääkärisi tiedot vai pitääkö ne tallentaa itse. Hoito- ja lääkitsemistiedon siirtyminen eläinlääkäriohjelmasta eteenpäin edellyttää tilan antamaa valtuutusta eläinlääkärille ja eläinlääkärin rekisteröitymistä Nasevan käyttäjäksi.

Nasevan kautta liikkuu kolme neljäsosaa Mtechin (ent. laskentakeskus) tietokantaan tuotosseurantaa ja jalostusta varten tulevasta tiedosta ja neljännes tulee seminologien keräämänä ilman lääkitsemistietoja.

Erja Tuunainen
Asiantuntijaeläinlääkäri, ETT ry