Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Ilmastonmuutos tutkimuskohteena

Euroopan kotieläintutkijoiden ja alan teollisuuden kongressi EAAP kokoaa vuosittain yli 1 000 alan ammattilaista tutustumaan kotieläintuotannon uusimpiin tutkimustuloksiin. Kongressi järjestettiin syyskuussa Varsovassa ja ydinteema oli kestävä kehitys.

Lypsykarjatutkimuksen suurin kiinnostuksen kohde on tällä hetkellä ilmastonmuutos ja päästöihin vaikuttaminen. Kasvihuonekaasut, erityisesti ammoniakki- ja typpioksidi, kiinnostavat. Päästöt värittävät myös hyvinvointitutkimusta. Euroopassa ja USA:ssa yleistyvät palavapohjaiset täyskuivikenavetat ilman luontaista makuuasentoa haittaavia parsia on todistettu erinomaisiksi lehmien hyvinvoinnille ja terveydelle. Selvitysten kohteena ovat nyt näiden navettaratkaisujen vaikutukset kasvihuonepäästöihin. Kompostinavetoiden managementista kuultiin kongressissa myös runsaasti esityksiä.

Rehunkäyttökyvyn parantamisessa on meneillään paljon tutkimuksia aina mittausmenetelmistä jalostusmahdollisuuksiin. Genominen valinta antaa lupauksia, mutta vielä riittää selvitettävää.

Kotieläinjalostus on EAAP:issa perinteisesti ollut merkittävässä roolissa. Runsas esitystarjonta kattoi koko kirjon genomisen valinnan teoriasta aina yrityksiin kerätä terveystietoja jalostuksen käyttöön. Maailmalla on edelleen harvinaista terveystietojen hyödyntäminen jalostusarvosteluissa eikä genominen valintakaan tuo ohituskaistaa. Korvikkeita tiedoille etsitään eri maissa. Pohjoismainen edistyminen terveysominaisuuksissa muistetaan edelleen mainita alan tutkijoiden esityksissä.

Mielenkiintoista oli kuulla epigenomiikasta. Geeneissä siirtyy valkuaisaineiden kokoamisohjeet, mutta epigeneettinen informaatio kertoo missä ja milloin valkuaisreseptejä käytetään. Hiirillä ja rotilla on selvitetty, että voimakas tai pitkään kestänyt stressi esimerkiksi tiineysaikana vaikuttaa jälkeläisiin suurempana sairastavuutena ja vaikutukset näkyvät jopa seuraavissa sukupolvissa. Vastaavaa on havaittu myös ihmisellä.

Hyvinvointitutkimuksessa suurin kiinnostus kohdistuu stressiin, emon käsittelyyn tiineysaikana, umpilehmiin ja vastasyntyneen vasikan hoitoon. Tulokset voisi kiteyttää: äidillä on väliä. Vasikan kasvuympäristöllä niin kohdussa kuin sen jälkeenkin on merkittävä vaikutus eläimen myöhempiin vaiheisiin. Tiineen lehmän kokeman stressin vaikutus voi näkyä niin vasikan taudinvastustuskyvyssä kuin sen tulevissa tuotoskausissa. Positiivisen ympäristön vaikutuksia on tutkittu vähemmän. Tulokset vapaan juoton eduksi verrattuna rajoitettuun ovat myös kiistattomia. Tilavierailuilla totesimme, että liian vähäinen vasikoiden juotto on maailmanlaajuinen ongelma.

European Federation of Animal Science -järjestö julkaisee tieteellistä julkaisusarjaa, ammattilehteä, tapahtumia sekä muun muassa uutiskirjettä. Suomea EAAP:ssä edustaa Suomen EAAP-ryhmä, jonka jäsenmaksun turvin voi kuka tahansa asiasta kiinnostunut liittyä EAAP:n henkilöjäseneksi ilman kuluja osoitteessa www.eaap.org