Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Työ kevyeksi icon

Työ kevyeksi

Hyvää stressiä

Stressi mielletään tyypillisesti kielteiseksi eli tilanteeksi, jossa ihmiseen kohdistuu niin paljon haasteita ja vaatimuksia, että voimavarat eivät riitä. Pitkittyessään stressi on monella tavalla vaarallista.

Miltei mikä tahansa myönteinen tai kielteinen muutos voi stressata ihmistä. Mikään ärsyke ei sinänsä stressaa, vaan reaktio riippuu paljon ihmisen vastustus- ja sietokyvystä, erityisesti näkökulmista ja asenteista.

 

Stressi myös parantaa suorituskykyä ja on siksi välttämätöntä. Tilanne, jonka toinen kokee liiallisen kuormittavana, voi toiselle merkitä sopivaa haastetta.

Stressi sisältää aina tulkintaa. Tulkintaan vaikuttavat muun muassa ihmisen luonne ja elämäntilanne. Aiemmat stressikokemukset ja niiden tulkinnat määrittelevät pitkälle sen, muodostuuko painetekijästä voimavaroja syövä vai niitä lisäävä tekijä.

 

Eustressi on eri asia kuin EU-stressi.

 

Se on tekemisestä nauttimista – paineen tunteesta huolimatta tai juuri sen ansiosta. Eustressi innostaa, auttaa oppimaan ja luomaan uutta. Se lisää tehokkuutta.

 

Tekesin rahoittamassa Eu-stress-hankkeessa eri alojen yrittäjät kokeilivat Hyvän Stressin verkkotyökalua. Työkalu antaa käytännönläheisiä neuvoja hyvän stressin lisäämiseen. Hankkeessa tunnistettiin kuusi osa-aluetta, jotka ovat keskeisiä hyvän stressin edistämisessä: omien ajatusten ja kokemusten sulattelu, työn tekeminen toimivaksi, paineen hyödyntäminen, ilon ja onnistumisten vaaliminen, virittäytyminen haasteisiin sekä palautuminen.

 

Tulokset on koottu ”Älä tule paha stressi, tule hyvä stressi” -työkirjaksi. Työkirja ja tietoa aiheesta oppaan nimellä hakemalla osoitteesta vtt.fi.