Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Riitan aamulypsy icon

Riitan aamulypsy

Hintojen voimakas vaihtelu tuli jäädäkseen

Vuosituhannen alussa EU:ssa tehdyt politiikkamuutokset johtivat siihen, että teollisuustuotteiden, kuten voin ja maitojauheen, hintojen heilahtelusta on tullut pysyvä ilmiö EU:n sisämarkkinoilla.

Viennistä saatavat tulot seuraavat maailmanmarkkinahintoja, sillä vientituet poistettiin ja sisämarkkinoiden tukiverkkoa alennettiin. Vaikka EU:ssa tuotetusta maidosta 89 prosenttia käytetään sisämarkkinoilla, seuraavat sisämarkkinoiden hinnat globaaleja noteerauksia. Maitokiintiöistä luopuminen ja sitä seurannut tuotannon voimakas kasvu on vain vahvistanut ilmiötä.

Vaikka maitovalmisteiden kysynnän arvioidaan kasvavan nopeammin kuin tarjonnan, hinnat reagoivat jatkossakin maailmantalouden kehitykseen, sääilmiöistä johtuviin tuotannon määrään vaihteluihin ja poliittisiin päätöksiin. Hintojen voimakas vaihtelu on arkipäiväistynyt.

2010-luvulla maidontuotanto on kasvanut tärkeimmissä vientimaissa yli 30 miljardia kiloa, mistä määrästä EU:n jäsenmaiden osuus on reilusti yli puolet. Tuotannon voimakas kasvu erityisesti Euroopassa yhtäaikaisesti Venäjän vastapakotteiden ja Kiinan hidastuneen tuonnin kanssa johtivat tavallista pidempään kriisiin maitomarkkinoilla.

Koska viime syksynä tuotanto supistui niin Euroopassa kuin Oseaniassakin, hinnat vahvistuivat. Voin kysyntä oli ennen vuoden vaihdetta erityisen voimakasta ja hintanoteeraukset ehtivät käydä 4,50 eurossa.

Huippu on kuitenkin tällä kertaa ohitettu ja ostajat rajoittavat ostomääränsä vain välittömään tarpeeseen. Sen sijaan rasvattoman maitojauheen hinta ei noussut yhtä voimakkaasti, sillä EU:n varastoissa on kriisin aikana kertynyttä varastoa 355 miljoonaa kiloa odottamassa pääsyä markkinoille.

Euroopan komissio arvioi analyysissään, että alkutalvesta tuotanto EU:ssa supistuu edelleen, mutta huhti-kesäkuussa, maidon huipputuotannon aikana, maitoa tuotetaan yhtä paljon kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Loppuvuodesta maidontuotanto tulee kasvamaan edellisvuoteen verrattuna. Ennusteen mukaan maitoa tulisi noin 0,5 prosenttia enemmän kuin viime vuonna.

USA:ssa maidontuotanto kasvaa entiseen tahtiin noin 2 prosentin vuosivauhtia. Sen sijaan Oseanian tuotanto on edelleen viime vuoden alapuolella, mutta tilanne saattaa korjaantua ensi syksynä seuraavalla tuotantokaudelle.

Euroopassa tuotanto siis kasvaa vuoden alun jälkeen viime vuoden tasoon, mutta kasvutahti koko vuotta ajatellen näkyy pysyvän maltillisena.

Tulevaisuutta arvioitaessa erilaiset ympäristövaatimukset, kuten fosfori-, nitraatti- ja ammoniakkirajoitteet, hidastavat tuotannon kasvua EU:ssa. Viime vuoden maitomäärä aiheutti vakavan häiriön ja maitoa tulee siis vähintään sama määrä.

Tarvitaan tervettä kysyntää maailmanmarkkinoilla, jotta hinnat eivät lähtisi laskuun.

Venäjän vastapakotteet ovat voimassa ainakin tämän vuoden loppuun saakka, joten sieltä ei ole tiedossa vetoapua. Lisäksi alhainen öljyn hinta syö öljyntuottajamaiden ostovoimaa. Onneksi Kiinan, muiden Aasian maiden ja joidenkin Afrikan ja Lähi-idän maiden kysynnän arvioidaan kehittyvän suotuisasti.

Teollisuustuotteiden ja varsinkin voin hinnan kehitys on mahdollistanut tuottajahinnan vahvistumisen useissa EU-maissa. EU:ssa keskimääräinen hinta on ollutkin hyvin alhainen. Vuonna 2015 se oli 30 sentin tuntumassa ja vuonna 2016 alle 30 senttiä vajoten touko-elokuussa 26 sentin tuntumaan. Onneksi maidon tuottajahinta ei missään vaiheessa ole Suomessa mennyt yhtä alas.

Venäjän pakotepolitiikan tuoman muutoksen jälkeen hinta on vaihdellut 36:n ja 39 sentin välillä. Vakaan hinnan politiikassa on siis sen jälkeen onnistuttu ja ero EU:n keskimääräiseen on 2010-luvulla ollut keskimäärin 9 senttiä.