Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Ensimmäinen Maitopihatto nousi Nivalaan Alasaaren tilalle. Kuva Sanna Krook

Helppo ja kustannustehokas

Maitopihatto vastasi nivalalaistilan ajatuksia uudesta navetasta. Avaimet käteen -navetta piti rakennusstressin kurissa.

 
Alasaaren tilalle Nivalaan valmistui syyskuussa ensimmäinen Osuuskunta Pohjolan Maidon kehittämä Maitopihatto, jolla pyritään hillitsemään navettarakentamisen kustannuksia. A-tuottajien lihakarjapuolen mallinavetat antoivat uskoa Maitopihaton onnistumiselle.

”Maitopihatto vastasi omia suunnitelmiamme uudesta navetasta. Toki hinta ja avaimet käteen -toimitus vaikuttivat myös vahvasti valintaan”, perustelevat yrittäjät Annika Kangas ja Antti Alasaari.

Tilalle olisi joka tapauksessa noussut uusi navetta, sillä entisen 1980-luvun alussa rakennetun pihaton tilat olivat vanhat ja ahtaat.

”Vähän mietimme yhden ja kahden robotin navetan välillä, mutta olemme pääsääntöisesti tilan töissä kahdestaan ja halusimme, että aikaa jää muuhunkin kuin työhön”, Kangas ja Alasaari perustelevat  yhden robotin navetan valintaa.  

Maitopihatto odottaa eläimiä syyskuun alkupuolella. Kuva Eeva-Kaisa Pulkka


Maitopihaton rakentaminen sujui hyvin ja avaimet käteen -toimitus oli isäntäväelle huoleton.

”Helppous oli tärkeää erityisesti viime kesänä, kun kevättyöt olivat myöhässä ja syystyöt venyivät viikkoja tavallista myöhemmäksi."

Tilan omasta väestä kaksi oli rakennuksella koko ajan, mutta isäntäpari itse sai keskittyä omiin töihinsä.”Maansiirtotyöt ja salaojitukset sekä pienempiä rakennushommia teimme itse. Rakennusaikana huomasi, että olisi ollut todella kova tekeminen osallistua rakentamiseen tuota enemmän”, Antti Alasaari toteaa.

Rakentaminen aloitettiin viikkoa ennen juhannusta, ja pienet avajaiset vietettiin syyskuun alussa. Samassa kuussa navetta myös otettiin käyttöön. Rakentamiselle ei asetettu tiukkaa aikarajaa, sillä navettaa ei haluttu tehdä kiireellä.

”Urakoitsija kuunteli meitä ja kysyi, mitä haluamme. Rakentaminen sujui joustavasti”, Alasaari kertoo. Hän kiittää rakentamisesta päävastuun kantanutta Rakennusliike Poukkulaa, joka vastasi kaikista tavarantoimituksista ja aliurakoitsijoiden töistä. Myös valvonta kuului pakettiin.

”Jälkeenpäin ajateltuna oli suuri helpotus, että tämä rakentamisratkaisu tuli tehtyä.”

Pakettiratkaisusta huolimatta Maitopihatto joustaa tilan tarpeiden mukaan, ja perusratkaisua on mahdollisuus muunnella. Kuva Sanna Krook


Yhden robotin maitopihatossa on 61 paikkaa lypsyssä oleville lehmille ja 10 umpilehmille.

Kolmirivisessä pihatossa on leveä ruokintapöytä sivulla, matoilla päällystetyt avokourut sekä poikima- ja hoitokarsinat robotin takakierron jatkeena.

Lehmät makaavat parsipedin päällä ja karsinat ovat kesto-kuivikepohjaisia. Vasikkala on hoitokarsinoiden vieressä seinän takana.

Ruokintaa tilalla päädyttiin jatkamaan entisin opein eli kolme kioskia jakaa väkirehua ja säilörehu jaetaan traktorin etukuormaajalla.

”Vanhassa navetassa kioskit ovat toimineet moitteetta koko ajan. Aperuokinta tuntui turhan työläältä, vaikka siihenkin oli tässä kohdin mahdollisuus siirtyä."

Lypsyrobotin varusteisiin valittiin solulaskuri, höyrydesinfiointi,  aktiivisuusmittaus ja näytteenottolaite. Isäntäväen mielestä oli hyvä, että robotille neuvoteltiin valmiiksi hinta jo valintavaiheessa. Merkkien hinnat ja lisävarusteet selvisivät helposti.

Robottia ja parsimattoja lukuun ottamatta navetta on tehty varsin kotimaisista tarpeista. Betonielementit toimitti Hietalahti & Pojat, liimapuupalkit Kestopalkki LPJ, katto on Termaterin ja kalusteet Sirviön Metallin. Myös omissa hankinnoissaan laakasiiloihin ja vilja-varastoon Alasaari suosi kotimaisia ja paikallisia toimittajia.

”Annan arvoa paikalliselle tuotannolle ja palvelulle, sen nopeudelle ja toimivuudelle esimerkiksi varaosatoimituksissa.”

 

Vasikkatiloja Maitopihatto-paketissa ei ole valmiina, mutta ne liitettiin navettaan Alasaaren tilalla. Myös umpilehmien paikkoja lisättiin.

”Olemme luomussa, joten vasikoita juotetaan maidolla kolmen kuukauden ikään saakka. Eri rakennukseen vasikoiden juotto olisi ollut hankalaa”, Alasaari selventää.

Umpilehmien tila haluttiin puolestaan suuremmaksi, jotta hieho-navetaksi jäävästä vanhasta pihatosta hiehot voidaan siirtää reilusti ennen poikimista navettaan, eikä vasta juuri ennen poikimista.

Muutokset kasvattivat navetan pituutta reilulla kymmenellä metrillä ja pinta-alaa 300 neliömetrillä. Maidonkäsittely- ja sosiaalitilat siirtyivät navetan päädystä sivulle lappeen alle.

”Näiden tilojen sijoittaminen sivulle tosin mahdollistaa paremmin navetan jatkamisen”, pohti Pohjolan Maidon tuotantoasiantuntija Pekka Petäjäsuvanto navetan avajaisissa.

Pakettiratkaisusta huolimatta Maitopihatto joustaa tilan tarpeiden mukaan, ja perusratkaisua on mahdollisuus muunnella. Tavoitteena ei ole patistaa kaikkia samaan muottiin, vaan tarjota investoiville tiloille kustannustehokas, valmiiksi mietitty ja kilpailutettu ratkaisu.

 
Navettainvestoinnin kokonaishinnaksi tulee Alasaaren tilalla noin miljoona euroa. Maitopihaton pakettihintaan, 565 000 euroon, kuuluu itse navettarakennuksen lisäksi lietesäiliö. Lisätilan kustannukset olivat noin 100 000 euroa.

Loput kustannuksista koostuvat lypsy- ja ruokintajärjestelmästä, tilasäiliöstä, laakasiiloista, viljavarastosta viljankäsittelylaitteineen, sähkö- ja vesiliittymästä sekä maansiirto- ja pihatöistä.

Peruspaketin ulkopuolelta navettaan asennettiin aurinkopaneelit lämmönkeräimillä ja sosiaalitilojen lattialämmitys vaihdettiin sähköstä vesikiertoiseksi.

Kuva Sanna Krook

”Näin järkevämmäksi käyttää veden lämmittämiseen auringosta saatavaa lämpöä ja maidonjäähdytyslämpöä kuin sähköä. Auringosta saatava lämpö on meille uusi asia, enkä osaa vielä veikata sen tuottoa, mutta toivottavasti se säästää mahdollisimman paljon sähköä”, Alasaari miettii.

Aurinkosähkökin tilan väkeä kiinnostaa, ja laitteistojen kehittyessä navetan katolle saattaa joskus nousta oma aurinkovoimala.

”Aurinkolämmönkeräin oli järkevää hankkia nyt investoinnin yhteydessä, kun siihen sai tukeakin”, Alasaari lisää.

Kustannusarvio piti aika hyvin.

”Pihatöissä tuli pientä ylitystä, mutta toisaalta kerralla kunnolla tehtyjä pihoja ei tarvitse korjailla.”

 

Alasaaren tila, Nivala

 

 Teksti Eeva-Kaisa Pulkka