Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Handelspolitiken komplicerar mjölkmarknaden


Den globala mjölkmarknaden är i ett tillstånd av förändring. Å enda sidan förändras handelsflödena på grund av handelshindren mellan vissa länder, och på mjölkmarknaden handlar det om global balans mellan efterfrågan och utbud.

Handelspolitiken är lösningen på ett smidigare marknadsinträde, men frigörelsen av världshandeln som börjat så bra har de senaste åren tagit flera steg tilbaka. Det finns många exempel på det också inom exporten av mjölkprodukter från Finland.

 

Rysslands motsanktioner har varit i kraft redan i fem år, och de har tillsvidare förlängts till slutet av år 2020. Under den här tiden har Ryssland satsat på att utveckla sin egen produktion, och andelen mjölk som levereras för förädling har ökat i Ryssland. Motsanktionerna gäller inte Vitryssland, och landet har blivit den största exportören av mjölkprodukter till Ryssland.

Ännu större betydelse för EU:s mjölkmarknad har Storbritanniens marknad. Ostexporten, som idag ännu är handel på inre marknaden, från EU-27-länderna är ca 500 miljoner kilo, dvs. dubbelt så mycket som exporten till Ryssland. Ännu vet man inte med säkerhet hurdana handelsrelationerna mellan EU-27 och Storbritannien i fortsättningen kommer att bli.
 

Följande allvarliga situation som håller på att uppstå gäller statsstöden till den europeiska flygplanstillverkaren Airbus och den amerikanska tillverkaren Boeing, som strider mot WTO:s regler.

Från EU exporteras 133 miljoner kilo ost till USA, som idag är EU:s viktigaste exportmarknad. USA har hotat med att påföra den europeiska osten mottullar på 100 procent. Om hotet förverkligas äventyrar det också Valios export.

Också det avlägsna Indonesien håller på att införa hinder för exporten av europeiska mjölkprodukter. Det är en motåtgärd till att EU har infört en utjämningstull för biodiesel som stöds av Indonesiska staten.

Indonesien tänker höja tullarna på EU:s mjölkprodukter från 5 till 25 procent och nekar till att bevilja importlicenser eller dröjer med att behandla dem. Dessutom instrueras importörerna att köpa mjölkprodukter från andra länder.

Finland har ingen direkt export till Indonesien, men hindren för export påverkar EU:s mjölkmarknad och härigenom också oss.
 

Också USA möter handelshinder. Relationerna med Kina är inflammerade. Kina har höjt tullarna för mjölkprodukter som importeras från USA, men spridningen av afrikansk svinpest i Kina har också minskat efterfrågan på fodervasslepulver, som i hög grad exporterats från just USA.

Visst har handelspolitiken också uppnått goda resultat, som till exempel frihandelsavtalen mellan EU och Sydkorea och mellan EU och Japan, samt Kanada-avtalet.

Följande avtal som väntar på ratifiering är ett avtal mellan EU och Vietnam, som borde underlätta exporten av mjölkprodukter. Också det nya förmånsavtalet med Mexiko främjar försäljningen av europeisk ost och europeiskt pulver, bara det ratifieras.

Däremot kommer MERCOSUR*-avtalet inte att medföra några större för- eller nackdelar, eftersom de ömsesidiga kvoterna kommer att bli beklagligt små i förhållande till exportviljan.
 

*Argentina, Brasilien, Paraguay, Uruguay