Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Tavataan Valiolla icon

Tavataan Valiolla

Vahvasti kilpailussa

Yritykset pyrkivät jatkuvasti hakemaan menestystekijöitään. Ne hakevat kilpailu-etua muihin kustannuskilpailukyvyllä, tuotteen ylivertaisuudella tai muodostamalla muita parempaa katetta.

Yrityksen menestystä arvioidaan pääasiassa sillä, miten se pystyy tuottamaan omistajilleen tuottoa. Pörssinoteerattujen yritysten tuloskuntoa heijastaa osakekurssin arvo, johon vaikuttavat myös yrityksen tulevaisuudennäkymät ja maine, ei pelkästään menneisyyteen peilautuvat tulosluvut.

Osuustoiminnallisten yritysten menestystä mitataan niiden kyvyllä tuottaa palveluja tai hyödykkeitä tai maksaa jäsenistölleen. Valio on maidonhankintaosuuskuntien omistama ja osuustoiminnan periaatteiden mukaan kaiken tuloksensa osuuskuntien kautta maitotilayrittäjille maksava yritys. Meijerisektorilla keskeisimmät toimijat Pohjois-Euroopassa ovat osuustoiminnallisia, joten eri toimijoita voi vertailla niiden maksukyvyn mukaan ainakin suuntaa-antavasti.

Vuosituhannen vaihteessa Suomessa maidon tuottajahinta oli alle eurooppalaisen keskitason. Valion rakennekehityksen avulla ja omin vahvoin kuluttajabrändein tuottajahinta Suomessa nousi eurooppalaisen vertailun kärkeen: ero keskihintaan ja lähimpiin kilpailijoihin nousi yli 10 sentin. Valio menestyi kuluttajamarkkinoilla sekä kotimaassa että lähinaapureissa, ja sillä oli pienemmän katteen teollisuustuotteita valikoimassaan vähän.

Vuosista 2014–2015 lähtien maitomarkkinat ovat olleet epätasapainossa. EU:n maidontuotanto on kasvanut kiintiöiden poistuttua, ja kysyntä ei kohtaa tarjontaa.

Viimeisen vuoden aikana markkinat ovat elpyneet hitaasti. Jauheiden hinnat ovat alhaalla, mutta voin hinta on noussut voimakkaasti. Vointuotanto on vähentynyt Euroopassa ja samanaikainen kysynnän kasvu on aiheuttanut jopa pienen voipulan Euroopan markkinoilla.

Kotimaan markkinalla on kova kilpailutilanne. Valion brändituotteiden lisäksi paikasta kuluttajien ostoskorissa kilpailevat tuonti, kaupan omat merkit ja useat muut, Valiota moninkertaisesti suuremmat, monikansallisetkin yritykset. Tuote valitaan usein hinnan perusteella, jos se ei ole ylivoimainen maultaan tai ominaisuuksiltaan.

Muuallakin maailmassa meijeriyrityksillä on sama tilanne kuin Valiolla: kotimarkkinoilta ylijäävälle maidolle haetaan kuumeisesti parempia markkinoita.

Uusien, hyvää maitotuottoa antavien markkinoiden löytäminen on haastavaa eikä tapahdu nopeasti.

Onnistuminen vaatii paljon etenkin myynniltä ja markkinoinnilta, jotta tuotteet saataisiin tunnetuiksi. Esimerkiksi Kiinassa kilpailemme kuluttajajauheiden markkinalla yli kahdensadan muun brändin kanssa.

Valion vahvuuksia muihin meijereihin nähden ovat omistajien laadukas raakamaito, vahva tuotekehitys ja teknologinen osaaminen sekä logistinen etu Venäjän kaupassa. Käytössä on tällä hetkellä kaksi ensimmäistä kilpailuetua – niiden avulla on kyetty Euroopan huippuhintoihin täsmälleen samoilla markkinoilla kilpailijoidemme kanssa. Venäjän rajan avautuminen ei ole näköpiirissä, mutta sen avautuessa kilpailuetumme muihin toimijoihin nähden paranee selkeästi!

Helppoja keinoja tilanteen parantamiseksi ei ole, mutta mikäli Suomen ja maailman talous pysyy kasvu-uralla, parempi tuottajahintataso on saavutettavissa. Ilman eurooppalaisen maidontuotannon rajoittamista lähelle 50 sentin tuottajahintatasoa on vaikea päästä.

Meillä on kuitenkin käsissämme yritys, jonka suorituskyky yltää Euroopan huipulle vaikeinakin aikoina – puhumattakaan tilanteesta markkinatasapainon löytyessä.