Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Tavataan Valiolla icon

Tavataan Valiolla

Tehokkuutta ja tuottavuutta koko maitoketjuun

Suomen maatieteelliset olosuhteet poikkeavat muista EU:n maidontuotantomaista, se on kiistaton tosiasia. Siksi on ensiarvoisen tärkeää, että pystymme Valiossa tuottamaan lisäarvoa, jota asiakkaat niin Suomessa kuin muissakin maissa arvostavat, ja josta he ovat valmiita maksamaan.

Ruoan osuus kotitalouden menoista on keskimäärin vajaat 12 prosenttia. Onko tämä Sinun mielestäsi paljon vai vähän? Ruoka ja asuminen ovat arkisia, mutta tärkeitä asioita meille kaikille. Viime viikkojen #sekäettä- ja #halpuuttamis-keskusteluiden myötä on käynyt selväksi, että ruoka ja nimenomaan sen hinta on kiinnostava puheenaihe.

Eduskuntavaalien aikaan on annettava aiheeseen liittyen evästystä tuleville päättäjille: Ruoan verotusta tulee alentaa ja Suomen maataloutta ei saa rasittaa ylimääräisillä sääntelyillä. Suomessa ruoan lopullisessa hinnassa on yli 40 prosenttia erilaisia veroja. Eikä siinä mitään, jos sääntely olisi sama kaikkialla EU:ssa, mutta kun ei. Meillä Suomessa ylisäännellään, josta muutamia esimerkkejä:

Puhdas ja laadukas maito on meille koko toiminnan avain, jonka eteen teemme kaikkemme ilman säädöksiäkin. On suuri epäkohta, että esimerkiksi kotimaisten julkisten hankintojen ehdot eivät ole samankaltaiset kuin maataloudelta ja maidontuotannolta edellytetään. Asiakas ja kuluttaja päättävät mitä ostavat. Ne säännöt, jotka eivät ole merkityksellisiä kuluttajille, eivät voi olla kansantaloudenkaan etu.

On toivottavaa, että ne ylimääräiset velvoitteet, jotka Suomen mittakaavassa suurelle Valioryhmälle on asetettu, poistetaan mahdollisimman pian. Maailma on muuttunut, eikä Suomi ole suljettu markkina. Tämä tulee tiedostaa myös päättäjätasolla.

Selvää on, että tämänhetkisessä taloudellisessa tilanteessa hinnan rooli kuluttajien ostopäätösten tekijänä on merkittävä. Koko ketjun – maitotilalta asiakkaalle – on tehtävä työtä hartiavoimin tehokkuuden ja tuottavuuden lisäämiseksi.