Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Tavataan Valiolla icon

Tavataan Valiolla

Maailman maitomarkkinat eivät vahvistu vielä tänä vuonna

Kansainvälisiltä maitomarkkinoilta ei vieläkään kuulu hyviä uutisia. Maataloutta rahoittava kansainvälinen Rabobank ennusti ensin, että markkinat elpyvät tämän vuoden alkupuoliskolla. Sitten ennustetta siirrettiin toiselle vuosipuoliskolle. Nyt heidän mielestään näyttää siltä, että markkinat vahvistuvat vasta ensi vuoden puolella.

Kysyntä ja tarjonta eivät ole tasapainossa. Maidontuotanto kasvaa nimenomaan Euroopassa, vaikka maidon hinta on alhaalla. Maitotilayrittäjät varautuivat hyvänä aikana maitokiintiöiden poistumiseen ja tulokset näkyvät nyt. Esimerkiksi marraskuussa maidontuotanto nousi EU:ssa yli 5 prosenttia. Äärimmäisiä esimerkkejä ovat Hollanti 6 prosentin ja Irlanti 13 prosentin kasvuvauhdilla edellisvuoden marraskuuhun verrattuna.

Kiinasta ja Venäjästä ei nyt saada vetoapua, ja alhainen öljyn hinta on ajanut myös merkittävät maitovalmisteiden tuojamaat Algerian ja Nigerian vaikeuksiin.

Tilanne on johtanut sellaisiinkin sopeutustoimiin maailmalla, joita maitotilayrittäjien omistamassa Valiossa ei tehtäisi.

Muun muassa hollantilainen FrieslandCampina tarjosi tuottajilleen määräaikaista palkkiota, jotta tuotantoa rajoitettaisiin, kun yhtiön maidonjalostuskapasiteetti uhkasi ylittyä. Noin puolet tuottajista tarttui tarjoukseen, mutta osa vaihtoi meijeriä. Monikansallinen Arla Foods on sanonut sopimustuottajiensa sopimuksia irti ja laski naapurimaissa noin sentillä maidon tilityshintaa jälleen helmikuun alusta. Arla on ilmoittanut myös noin 500 henkilön vähennyksestä konsernin 7 000 toimistotyöntekijään. Muuallakin EU:ssa ennakoidaan maidon hinnan edelleen hieman laskevan.

Valiossa tilityshinnan laskulle ei ole painetta, vaikka nostovaraakaan ei vielä ole. Valion toimintaa on aktiivisesti suunnattu kasvu-uralle ja kustannuskurista on pidetty kiinni.

Maatalouskomissaari Phil Hogan myöntää, että maitomarkkinoiden aallonpohja Euroopassa on syvempi ja pidempi kuin osattiin ennakoida. Hän ei kuitenkaan aio puuttua markkinoihin pönkittääkseen hintoja, vaan sopeutumisen tulee tapahtua ilman väliintuloa. Hän on kyllä halukas katsomaan, voidaanko lainsäädännöllä vaikuttaa tuottajien, meijerien ja vähittäiskaupan välisiin suhteisiin.

On hyvä, että komissaari Hogan vastustaa voin ja rasvattoman jauheen interventiohintojen nostoa, sillä se olisi omiaan pitämään tuotannon kasvuvauhtia yllä sellaisilla tuotantoalueilla, missä tuotantokustannukset ovat alhaiset. Voin ja maitojauheen kerääminen varastoihin vain pitkittäisi kriisiä. Maitokiintiöiden lopettamispäätös taisi sittenkin olla hallitsematon päätös.

Valion omistajayrittäjinä voimme olla tyytyväisiä siihen, että Valio ei kilpaile määrällä vaan EU:n parhaalla maitoraaka-aineella ja kekseliäillä tuotteilla.