Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Tavataan Valiolla icon

Tavataan Valiolla

Haasteita ja mahdollisuuksia

Valion liikevaihto oli viime vuonna noin 1 700 miljoonaa euroa. Liikevaihto laski reilulla kymmenyksellä ja maidosta saatu tuotto 15 prosentilla. Luvut ovat tietenkin pettymys, mutta kotimaisten maitomarkkinoiden haasteet huomioiden – pakotteet, eurooppalaisen maidon ylituotanto ja talouden taantuma – tulos on tyydyttävä.

Olemme Valiossa keskittyneet kustannussäästöihin ja uudistumiseen: niihin asioihin, joihin itse voimme vaikuttaa. Hyvä tekemisen meininki ja henkilökunnan venyminen ovat pehmentäneet osaltaan pudotusta.

Valion edellytykset toimia sekä koti- että kansainvälisillä markkinoilla ovat hyvät. Luotamme omistajayrittäjiemme tuottaman laadukkaan raaka-aineen lisäksi siihen innovatiiviseen osaamiseen, mikä yrityksen monissa eri toiminnoissa on huippuluokkaa.

Uudistumisen ja lisäarvon tuottamisen merkitys on Valion tuloksen kannalta kiistaton.


Rabopankin tuore ennuste arvioi maidon ylituotannon pitävän maailmanmarkkinahintoja alhaalla vielä tovin: markkinat tulevat tasapainottumaan, mutteivät hallinnollisin keinoin. Uusia kansainvälisiä avauksia silmällä pitäen Valiossa työskennellään määrätietoisesti, työssä vaaditaan muun muassa nokkeluutta, joustavuutta ja luotettavuutta. Kuluttajamarkkinoiden rakentaminen uusiin maihin on kuitenkin vuosien työ.

Valio vastaanotti viime vuonna 1 899 miljoonaa litraa maitoa. Vastaanotettu maitomäärä laski edellisestä vuodesta 1,5 prosentilla. Suomen ja EU:n maitomarkkinalla tapahtuneet muutokset ovat olleet niin suuria, että yrityskauppaehto koskien 185 miljoonan litran kiintiömaidon myyntiä kilpailijoille, tulee tarkastella uudestaan. Tätä koskien Valio jätti ehtomuutoshakemuksen syksyllä 2015 ja ratkaisua odotetaan keväälle. Myös korkeimman hallinto-oikeuden päätös saalistushinnoittelusta saataneen ensi kesään mennessä. Olivatpa päätökset millaisia tahansa, tekeminen Valiossa jatkuu intensiivisenä.

Jalostettavaa maitoa tarvitaan, jotta tuotantolaitostemme käyttöaste pysyy korkeana. Uudet investoinnit – esimerkiksi vuoden päästä valmistuva Riihimäen välipalatehdas – varmistavat tulevaisuuden iskukykyämme. Valio onkin merkittävimpiä investoijia Suomen elintarvikesektorilla. Yritys vastasi viime vuonna lähes neljänneksestä sektorin investoinneista, tähän lisäksi Valioryhmän omistajayrittäjien 150–200 miljoonan euron vuosi-investoinnit.

Valion kilpailukykyä turvaa uudistuminen ja koko ketjun tehokas toiminta. Peruskivenä on maailman parhaimpiin kuuluva raaka-aine.

Jatkamme kasvun vuotta tarmokkaasti eteenpäin – menestymisen tahtotila on Valioryhmässä erityisen vahva.