Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Tavataan Valiolla icon

Tavataan Valiolla

Gemenskapen i Valiogruppen ger kraft

Höstens höjdpunkt, jubileumskryssningen Valio 110 år, förde samman 1200 deltagare från de Valio-anknutna mjölkgårdarna, andelslagen och Valios olika sektioner. Responsen visade arr kryssningen var både lyckad och efterlängtad. Stämningen var positiv och hoppfull under hela kryssningen. Det hade hunnit gå hela tio år sedan föregående kryssning, och just nu känns det som om vi behöver samlas till gemensamma tillställningar litet oftare än annars.

Kryssningens centrala faktaprogram utgjordes av utställningen Finländsk mjölk - kunnande av världsklass, ett seminarium för gårdar i utveckling och anföranden av Valios ledning. Den programpunkt som fick extra god respons var utställningen, som byggts upp i fartygets konferensutrymmen, där bl.a. Valios produktutveckling och olika funktioner och tjänster för mjölkgårdsföretagarna var fint presenterade.

Det rikliga faktaprogrammet till trots tror jag ändå att gemenskapen och samvaron med andra var kryssningens mest givande programpunkt.

I vardagen arbetar alla våra mjölkgårdar, andelslag och Valios olika verksamhetsställen var och en för sig för att vi tillsammans ska nå framgång.

Vi sitter i samma båt. Därför är det bra att allt emellanåt samlas för att diskutera gemensamma frågor och framtidsmål.

De senaste månaderna har nyheterne om Finlands och hela mjölkbranschens ekonomi har gått i gråaste moll. Det här sågs inte ett spår av på kryssningen. Valiogruppens sammanhållning och gemenskap ger kraft och framtidstro. Det är en resurs som vi behöver, särskilt i situationer när vår verksamhetsmiljö är svår med tanke på ekonomisk framgång.

Behovet av gemenskap och kamratstöd syns tydligt också i de nya sociala medierna. Facebookgrupperna Valiomaidon tekijät (Vi som gör Valiomjölken) och Artturi har på kort tid fått ett stort antal medlemmar bland våra aktiva mjölkgårdsföretagare och funktionärer inom Valiogruppen. Grupper i sociala media är en bra plattform att dela med sig av gemensamma frågor, yrkesfrågor och vardagstips. Bäst fungerar de kanske ändå som interna kamratstödsgrupper, och bidrar för sin del till att förbättra sammanhållningen inom Valiogruppen. Jag uppmuntrar alla att gå med i de gemensamma some-grupperna.

När detta skrivs börjar Valiogruppens planer för tillväxt året 2016 att få sin slutliga form. Vi går mot år 2016 med gott mod och gemensam kämpa-anda. Fast marknadsläget är svårt finns det positiva förväntningsvärden i form av nya marknader, nya produkter och planer på nya produktnyheter från Valios produktutveckling för kommande år. Allt detta förevisades fint på jubileumsutställningen. Resultaten av Valios anpassningsåtgärder började synas redan i resultatet för slutet av år 2015, och de syns ännu tydligare i prognoserna för år 2016.

Jag tillönskar alla läsare en Fridfull Juletid och ett Framgångsrikt År av Tillväxt 2016!