Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Tavataan Valiolla icon

Tavataan Valiolla

Förutsättningar för framgång

På Valio har man i höst jobbat hårt och i hoppfull anda, och man ser framtiden an med tillförsikt. Trots att det inte ännu med säkerhet kan sägas att bottennoteringen passerats verkar mycket nu tyda på det.

På Valio-kryssningen i början av november märktes att samma kämpa-anda också finns i Valios ägarföretag. Det var en samling glada mjölkgårdsföretagare, stolta över sitt arbete och sitt företag, som deltog i kryssningen, och som litar på att det blir ett nytt uppsving när de svåra tiderna är över.

Det ser ut som om vi ännu får vänta en tid på att den globala mjölkmarknaden ska återhämta sig, trots att det redan finns vissa små tecken på att marknaden börjar stärkas. Också importen av mjölk, grädde och ost till Finland har ökat från senaste år. Konkurrensen är hård, men när råvarukvaliteten, vår ansvarsfulla produktionskedja och produkterna är i ordning finns det alla förutsättningar för att lyckas.

I Finland hoppas vi att verksamhetsmiljön ska vara likvärdig för alla. Därför förhandlar vi i gott samförstånd med myndigheterna att det så kallade kvotmjölksvillkoret ska omprövas, så att maninte längre förutsätter att Valio ska stöda sina konkurrenter genom att sälja mjölkråvara åt dem.

Introduktionen av de nya konsumentprodukterna för export på Anuga-mässan i Köln lovar gott. Vi för fortsatta förhandlingar med både europeiska och asiatiska distributörer. I Asien är man särskilt intresserad av det laktosfria smöret och de laktosfria konsumentpulvren, men också Valios mästarprov i proteinproduktsgruppen, Valio Protein och Valio Barista mjölkdrycker väcker intresse.

Valios framgångar på exportmarknaden garanteras av att Finland producerar så mycket mjölk att man är självförsörjande.

Valios andel av exporten av mjölkprodukter är ca 97 procent.

På den inhemska marknaden syns Valios överlägsna produktutvecklingskunnande redan nu i julhandeln, då vi lagom till julgröten kunde introducera den nya mjölkdrycken Valio KiehuTM , som är nästan omöjlig att bränna vid.

Under början av nästa år fortsätter frammarschen av nya toppinnovationer: Maitosuola® är en kombination av mjölkmineraler som Valio har patent på, och som ger utmärkt smak med mindre natrium. Under början av år 2016 introduceras i handeln nya drycken Valio PROFeel® Voimamaito, som har ett tillskott av vassleprotein.

Valio har 50 patentfamiljer och 351 patent i 50 olika länder.

De starka produktkoncepten och det täckande patenkskyddet inom bl.a. filtreringsteknologin möjliggör tillsammans med investeringar i produktionen framgång för Valio också framöver.

Som europarlamentariker Nils Torvalds konstaterade på Valiogruppens seminarium, kommer den europeiska produktionen i framtiden bara att kunna konkurrera med kvalitet.

Kvaliteten inom Valiogruppen produceras både på ägarföretagarnas gårdar och inom Valios olika funktioner. En av de styrkor som skapar vår framgång är ägarnas engagemang i Valio och de egna andelslagen.

Med önskan om en god och fridfull jultid,