Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Föregångare i fråga om innovativa lösningar inom mjölk- och livsmedelsbranschen

Valios förår har för försäljningens del som helhet gått enligt förvantningarna, omsättningen är ökande och kostnaderna är under kontroll. Vid sidan av det dagliga arbetet har vi gått in för att starkt också gå vidare med framtidens utvecklingsprojekt, även om vi tvingats skjuta upp vissa projekt på grund av coronapandemin. De ökande mängderna mjölk som tas emot tillika med den drastiska nedgången i försäljningen av kvotmjölk har medfört utmaningar för vår produktionskapacitet, som i ändå klarat bra.


Våren har varit mycket speciell på grund av coronan: Minuthandelsförsäljningen i hemlandet har gått bra, medan däremot hotell-, restaurang- och catering-branschen haft stora svårigheter. Inom exporten har det skett förändringar och uppstått förseningar, då bland annat bagerierna i världen tillfälligt varit stängda och frakterna försenats.

Coronapandemin har också påverkat Valio. Kostnaderna ökade givetvis när lagernivåerna tillfälligt ökade, våra lager av förpackningsmaterial blev fulla och projekten försenades. Vi reagerade motiverat och i tid på detta: Bland annat har vi omvärderat vår marknadsföringsbudget och för kontorspersonalens del har vi fattat svåra beslut om permitteringar. Vi är förberedda på en långvarig undantagssituation och vi följer noga med instruktionerna om coronan. Vi iakttar ytterst strikta hygienanvisningar i hela kedjan.


Under vårens undantagsförhållanden ökade människornas matlagningsintresse och framför allt intresset för bakning. Det ökade försäljningen av grädde och smör, och våresn nyheter Valio kola- och chokladgrädde togs emot med öppna armar. Den ökade matlagningen i hemmen har lett till en ökad besöksfrekvens i receptsamlingen på vår webbtjänst valio.fi, och höstens nyheter kommer med ytterligare alternativ för matlagningen. Finlands populäraste gräddost Valio Oltermanni® finns nu i form av behändiga munsbitar, som du enkelt kan ta med t.ex. som vägkost. 


Vi har uppdaterat Valios affärsekonomiska strategi och vår ägarstrategi.

Det sker en ständig förändring i omvärlden, och därför måste också Valio-gruppens strategi leva i tiden.

Mjölken och vårt hemmamarknadsområden Finland, Sverige, Ryssland och Baltikum är fortfarande vår grund som vi vill stärka. Vi vill erbjuda ännu mer heltäckande lösningar för såväl industrins B2B-kunder som för företag inom minuthandeln och hotell-, restaurang- och cateringbranschen, både av mjölkprodukter och av andra livsmedelslösningar. Vi utvecklar exporten av råvaror och lösningar globalt till noga utvalda marknader med en stor affärspotential, med beaktande av framtidens matkoncept och -teknologier.


Valio har ett unikt kunnande när det gäller innovering av mjölkprodukter, och denna kompetens utnyttjar vi inom olika livsmedelskategorier, över olika marknader.

Jag är stolt över att vi inom Valio genom kundcentrerat arbetssätt, fokus på samarbete och förnyelse kan erbjuda våra kunder ansvarsfullt producerade lösningar och produkter. Människorna innehar den viktigaste rollen i Valios verksamhet både på mjölkgårdarna och vid Valio. Valiogänget, dvs. vår engagerade personal, är de som skapar de innovativa lösningarna.

Grunden för Valios verksamhet finns på mjölkgårdarna, i det proffessionella arbete som ägarföretagarna gör. Tack för det värdefulla arbete som ni gör varenda dag av året! Enligt vår vision kommer Valio också framöver att vara en föregångare när det gäller innovativa lösningar för mjölk- och livsmedelsbranschen, och ett företag vars lönsamhet ligger i topp inom sin bransch. Valio-gruppens viktigaste mål är att produvera värde för ägarna, dvs, att betala ett avräknings- och producentpris för mjölken som ligger i nivå med de bästa europeiska kooperativa mejerföretagen. 

Med önskan om en bra inneutfodringsperiod!