Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Förändring innebär en möjlighet


Året som gått har varit händelserikt både för Valio och för hela världen.

Från och med början av 2021 ingår alla våra mjölkgårdar i systemet med ansvarstillägg, och man övergår till kontraktsproduktion inom mjölkanskaffningen. Förändringarna har förberetts vid andelslagen, på mjölkgårdarna och inom Valio. Också mindre åtgärder görs, som till exempel att man vid årsskiftet övergår till en mer frekvent analys av mjölken, som görs vid varje avhämtning. Ett informationspaket om mjölkens kvalitet kan läsas på sida 26-29.

SimValiokarja är en räknare som skräddarsytts för mjölkgårdarna, och som räknar om djurhälsan till eurobelopp. Utbildningarna om Valio Carbo miljöräknaren som lanserades på hösten fortsätter hela nästa vår, och när detta skrivs i mitten av november har klimatavtrycksberäkningen för den egna gårdens mjölkråvara redan gjorts på gårdarna.

Jag uppmuntrar alla att delta i distanskurserna för att få veta hur mjölkråvarans klimatavtryck räknas ut - vi hoppas på fler resultat från gårdarna!

Vår målsättning är att hjälpa våra ägarföretag i deras eget arbete och berätta till exempel om den verktyg och metoder som finns för att förbättra gårdens ekonomi med beaktande av kontraktsproduktionen och för att förbättra djurens och människornas välmående.

Det kommande året kommer vi på Valio att fokusera på att genomföra den förnyade strategin, var och en i sitt eget arbete. Målsättningen är att säkerställa förutsättningarna för utövande av en lönsa mjölkproduktion i Finland och att fortsätta med vårt klimat- och miljöarbete för en kolneutral mjölkkedja 2035. Det är viktigt att vi berättar för konsumenterna och för våra kunder om de metoder med vilka mjölkproduktionens utmaningar löses. Under hösten har vi deltagit i den livliga matdiskussionen på ett konstruktivt sätt, där vi fört fram olika synvinklar.

Tack till er mjölkgårdsföretagare för er skärpta medverkan i diskussionen!

Med önskan om en Fridfull Juletid och ett gott nytt år 2021!