Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Finland i världstoppen inom konsumtionen av mjölkprodukter

Årskonsumtionen av mjölkprodukter på global nivå är i medeltal ca 110 kilogram per person omräknat i mjölk. Konsumtionen uppvisar ändå stora regionala skillnader.

Enligt FAO:s statistik konsumeras per kapita över 200 kilogram mjölk i världsdelarna Europa, Nord-Amerika och Oceanien. I dessa världsdelar överstiger mjölkproduktionen det egna områdets konsumtion. Minst mjölkprodukter konsumeras i Afrika, ca 50 kilogram. Också i Asien, där konsumtionen ökat de senaste åren, är konsumtionen ännu klart under det globala medeltalet.

Efter en studie av mjölkens konsumtionssiffror kan vi lätt vara överens med de framtida konsumtionsprognoserna för mjölkprodukter. Mjölkkonsumtionen ökar de närmaste åren allt mer särskilt i Kina, som är motorn för Asiens växande konsumtion, och på längre sikt ökar den också i de afrikanska länderna.

Finland är ett mjölkland om vi ser till hur mycket mjölkprodukter som konsumeras. Vår användning av mjölk har gynnats av våra traditionella konsumtionsvanor, men utan tvivel har också Valios mångsidiga och innovativa produktsortiment haft betydelse. Enligt Finska Gallups matrapport var konsumtionen av mjölkprodukter omräknat till mjölk sammanlagt 441 liter i fjol. Konsumtionen ökade med en procent jämfört med året före. Den största förändringen gällde ost, vars andel av den totala konsumtionen redan ökade till nästan 60 procent.

Konsumtionsvanorna i Europa skiljer sig i viss mån från varandra: finländarna och irländarna är klart i topp när det gäller konsumtion av flytande mjölkprodukter. På det franska matbordet utkonkurreras mjölken troligen av vin, men i fråga om ostar och smör är landet ett av Europas toppland.

Finlands starka konsumtionssiffror är bra med tanke på vår mjölkproduktion. Visserligen har också våra konkurrentländer på den öppna inhemska marknaden noterat detta, och följaktligen har importen av mjölkprodukter till Finland ökat. Störst är importandelen i fråga om ostar, över hälften av den ost som åts i fjol var importerad.

Trycket från importen får en särskilt tyngd under mjölkens nuvarande marknadskonjunktur. Pulverfabrikerna i Europa går med full kapacitet och man styr mjölk till ostframställningen. Det bjuds nu ut exceptionellt billiga ostpartier på marknaden.

Tillverkarna av mjölkprodukter måste hela tiden vara på sin vakt, ett steg före konkurrenterna, och med känselspröten ute för att känna av förändringarna i kundernas behov.

Några goda exempel från Valio var att man vid millennieskiftet lyckades svara på den ökade efterfråganpå lättprodukter, och också kunnat lansera laktosfria produkter på marknaden, vilket var en stor framgång. En av de nyaste trenderna på marknaden är proteinboomen, som har ökat konsumtionen av proteindrycker och kvarg.

Av Valios produktnyheter får vi inte glömma mjölkdrycken Valio KiehuTM, Valio ProFeel kraftmjölkdryck och Valio BetterTM kvargpålägg. Med de här lovande mervärdesprodukterna eftersträvar vi en kraftig utveckling av konsumtionstrenderna för finländsk mjölk - produkterna har potential också för exportmarknaden.