Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Fettfritt mjökpulver i lager för lång tid framåt

Torkan har svårt besvärat jordbruksprodutionen i Europa, men också drabbat Australien och USA. Till och med så regniga länder som Irland, Störbritannien och Belgien har lidit av en exceptionell torka.


Enligt EU:s officiella statistik ökade mjölkprodutionen i januari-juni med 1,8 procent och 1,7 miljarder kilo, vilket är nästan lika mycket mjölk som Valio tar emot på ett år. De officiella siffrorna för juli-augusti är inte ännu klara, men det verkar tydligt, att riktningen har ändrats och att mjölkproduktionen underskrider fjolårets nivå. Den dåliga fodersituationen på många områden inverkar sannolikt under en längre period.

Trots att det kom mera mjölk under föråret har exporten ändå inte ökat. Det fanns alltså ingen adress för den extra mjölken. Exporten till EU:s viktigaste exportmål USA rentav krympte med 9 procent.


Europas marknadssituation verkar vara fortsatt tudelad.

För smör betalas fortfarande historiskt högt pris, och efter en tillfällig prisnedgång började smörpriset åter stiga i slutet av juli.

Priset på färskt fettfritt mjölkpulver sjönk däremot under interventionsprisnivå i september i fjol och har som lägst varit bara 1,33 euro.


Interventionslagret av fettfritt mjölkpulver hann växa med 375 miljoner kilo främst under krisåret 2016. Under april-juni i år lyckades man sälja över 100 miljoner kilo pulver till ett kilopris på 1,05-1,20 euro. Pulvret köptes i tiden in till lagret till interventionspris, dvs. 1,70 euro/kilo. Exakt var det utsålda pulvret har hamnat vet man inte. Det kan ha använts för tillverkning av livsmedel, men sannolikt har största delen av pulvret använts som råvara för kalvfoder. Redan i god tid beslöt man att inte köpa in pulver till intervention till fast pris år 2018, trots att det förutsätts enligt grundfördraget. Man tänker tillämpa samma undantag också nästa år.


Mjölkmarknaden rubbas av en rad olika händelser i världen. De mottullar som Mexiko och Kina infört som svar på USA:s tull på stål och aluminium gäller också mjölkprodukter. Nu har man ändå kommit en bit på väg med uppdateringen av NAFTA, Nord-Amerikas frihandelsavtal. USA:s export av mjölkprodukter har lidit, och man har där belutat om ett stödpaket med ett direkt stöd åt mjölkproducenterna på 0,2 cent per kilo mjölk, man ska med budgetmedel köper upp färdiga produkter från marknaden och anvisar mera pengar för promovering av exporten. Å andra sidan kommer ett så otippat land som Indien att betala exportstöd för fettfritt mjölkpulver, och planerar att exportera så mycket som 100 miljoner kilo pulver. Vi inväntar också med fasa hur Brexit som verkställs mars 2019 kommer att påverka mjölkmarknaden. Det finns inte heller ännu något avtal mellan EU och Stor-Britannien.


Ingen har någon klar bild av mjölkmarknadens utveckling. Smörpriset kan antas hålla i sig, men så länge interventionslagren för mjölkpulvet inte kunnat säljas ut, kommer priset på färskt fettfritt mjölkpulver inte att korrigeras uppåt.

Det enda som är klart är att det råder brist på foder i stora delar av Europa inklusive Finland och att foderpriset stiger.