Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Kuva Marjoniemen Maito Oy:n navetasta Haapajärveltä. Kuva: Markku Pulkkinen

Farmista firmaksi

MaitoLiideri on Pohjois-Pohjanmaalla toimiva hanke, jossa maitotilayrittäjät ja asiantuntijat kehittävät yhdessä uusia menetelmiä maitotilojen johtamiseen.

Maitotilayrittäjät Jussi ja Heini Pietikäinen kuuluvat vuoden alussa aloittaneeseen MaitoLiideri-pienryhmään. ProAgria Oulu järjestää MaitoLiideri-projektissa pienryhmätoiminnan lisäksi opintomatkoja, myös ulkomaille. Pietikäiset esimerkiksi vierailivat Tanskassa.

Pietikäiset pyörittävät Haapajärvellä 90 lehmän lypsyasematilaa.

Kun tila siirtyi Jussille 11 vuotta sitten, siellä oli vain 25 lypsävää, joten tilakoko on kasvanut hänen ohjaksissaan harppauksin.


Pietikäiset innostuivat MaitoLiideri-projektista, koska haluavat kehittää omia tilanjohtamistaitojaan ja saavuttaa asettamiaan tavoitteita.

Tulevaisuuden suunnitelmissa on palkata työvoimaa, joten sitäkin varten pitäisi kartuttaa johtamistietoutta.

He ovat asettaneet tavoitteita, kuten eläinterveyden parantamista; sorkanajovälitulehdus on vaivannut tilan nautoja. Myös keskituotos, noin 9 250 litraa vuodessa, saisi heidän mielestään olla parempi.

Tilalla toteutetaan mahdollisimman kotovaraista ruokintaa. Viljelykierrossa on viljaa ja valkuaisrehuja. Tulevaisuuden tavoitteissa on lisäksi satotason nostaminen, valkuaiskasvien viljelyyn satsaaminen ja nykyisten peltojen hehtaarikoon kasvattaminen.


Pienryhmistä ja opintoreissuista on tarttunut matkaan paljon hyötyjä. Tanskan tilavierailulta esimerkiksi tuotiin kotiin eläinterveyttä huomattavasti parantanut vinkki: Poikineille lehmille annetaan heti samalla lehmien seosrehua, kun se hoitaa vasikkaa. Rehu on saavissa, jotta näkee, paljonko lehmä on syönyt.

Muita MaitoLiiderin mukanaan tuomia uudistuksia ovat olleet Pietikäisten kovasti kiittämä valkotaulun käyttö tilanväen ja lomittajien kanssa sekä työn organisoinnin parantuminen viikkosuunnittelun avulla. ”Nyt kaikki tietävät, mitä pitää tehdä,” Pietikäiset perustelevat.

He ovat myös ottaneet käyttöönsä 5S-järjestelmän, jolla vältetään kaiken ylimääräisen tekemistä ja hukan tuottamista – eli keskitytään oikeisiin asioihin.

Tavarat pyritään pitämään järjestyksessä ja ylimääräiset tavarat hävitetään.

Tilallisten omaa toimintaa ja työnjohtoa parantaa henkilöiden persoonallisuusprofiilin määrittäminen. Kun tietää, millainen johtajapersoona on ja miten toiset näkevät sinut, johtamistapaa voi muokata oikeaan suuntaan. Erityisesti tämä tieto on tuntunut Pietikäisten mielestä arvokkaalta.


Päivittäisessä seurannassa Pietikäisillä on maidon määrä ja pitoisuudet, lypsyaseman tuotannonohjausjärjestelmä (seuraa maitomääriä, kiimat, eläinten käyttäytyminen ja syönti) sekä ProAgrian päivälaskelma (ruokinnan ja maidontuotannon suhde). Maidontuotannon ja ostorehujen kustannuksia seurataan tilitoimiston avulla.

Tanskasta Pietikäiset omaksuivat ruutinin, jossa ternimaitojen vasta-ainepitoisuudet mitataan ja parhaimmat ternimaidot pakastetaan.

”Ylipäänsä Tanskasta opittiin rennompi asenne ja kiireen vähentäminen. Varaamme nyt enemmän aikaa itselle ja perheelle, eikä aina vain tehdä töitä”, Pietikäisen sanovat.


Syksyllä MaitoLiideriin rekrytoidaan kahdeksan uutta maitotila. Onko sinun tilaisi yksi näistä?

Lue lisätietoja ProAgrian verkkosivuilta

proagriaoulu.fi/fi/maitoliideri/