Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Ett stort kliv i ansvarsarbetet


Året som gått har varit exceptionellt och kommer att gå till historien. Coronaviruset har medfört många olika slag av förändringar, av vilka en del torde bli bestående. När jag skriver detta kan jag konstatera, att Valiogruppen tillsvidare har klarat coronakrisen mycket bra. Den globala krisen är ändå inte över ännu, och vi måste fortsatt vara beredda på att läget kan förändras snabbt.

Under våren kunde man för en stund se hotbilder gällande tillgången till importerat tillskottsprotein. Jag uppmuntrade andra att odla oljeväxter, och ändrade i sista stund också mina egna odlingsplaner. Rybsen hann nätt och jämnt bli mogen på min gård, men slutresultatet var magert. Liknande resultat har man de senaste åren fått också på andra håll, och det visas av att Finlands oljeväxtareal i år var mindre än på över 40 år. Det krävs åtgärder för att rätta till roten till det onda.


Övergången till kontraktsproduktion inom Valiogruppen är en stor förändring. Målsättningen är att gårdarna ska uppnå ett bättre ekonomiskt resultat än idag, med litet mindre mjölkmängd.

Samtidigt ökar behovet av kunskap och informaton för gårdens ledning. Det är vi medvetna om när vi utvecklar nya KPI-nycklar för Valma. Nyckeltalen löser inte eventuella problem, men de fungerar som stöd för beslutsfattandet. Vi har tillsammans med våra samarbetspartner utvecklat nya elektroniska verktyg som underlättar ledningen av gården.


Från och med början av 2021 ska all mjölk som kommer för förädling till Valio uppfylla villkoren för ansvarstillägg. Det innebär att Valio kliver upp till följande nivå när det gäller ansvarsfullhet.

Ansvarsfullhet är ingen självklarhet, utan något som kräver konkreta åtgärder. Tack för det arbete som man utför varenda dag på de Valio-anknutna gårdarna!

Åtgärderna som förutsätts för ansvarstillägg ändras inte vid årsskiftet, men på lång sikt kommer man att utveckla programmet tillsammans med ägara. Bakgrundsarbetet pågår hela tiden, och en del av vår ansvarsfullhet är att arbetet utförs noggrant.

Vi har inte glömt att en väsentlig del av både mjölkproduktion och all annan företagsverksamhet är ekonomisk ansvarsfullhet. Verksamheten ska vara lönsamhet och vi ska sköta om vår konkurrenskraft,