Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Sari Lähdeaho (vas.), Irma Niemi-Nikkola, Helena Myllylä ja Merja Puska analysoivat viime vuonna huimat 42 000 näytettä.

Ennätysvuosi rehulaboratoriossa

Valion rehulaboratoriossa paiskitaan töitä maanantaista perjantaihin. Kesäkuussa korjuuaika-palvelun aikana työskennellään myös lauantaisin, jotta tulokset saataisiin valmiiksi mahdollisimman nopeasti rehuntekoa varten. Puhelimeen vastataan arkisin kello 14:ään saakka.

KLIKKAA GRAAFI SUUREMMAKSI

”Näytekuriirit tuovat rehunäytteet laboratorioon joka yö. Kaikkien yön aikana tulleiden näytteiden analysointi alkaa seuraavana aamuna”, laborantti Sari Lähdeaho rehulaboratoriosta kertoo.

Rehujen analysointi kestää yhden vuorokauden, koska näytteet joudutaan kuivaamaan. ” seuraavana Näytehuippujen aikana analysointiin voi tulla yhden–kahden vuorokauden viive, mutta muina aikoina viivettä ei tule”, Lähdeaho sanoo.

Rehunäytteet ovat saapuneet laboratorioon. Tästä alkaa analysointi.

Osa analyyseistä teetetään alihankintana, koska Seinäjoen laboratorion menetelmillä kyseisiä analyysejä ei voida tehdä. Eurofins Viljavuuspalvelu Oy:ssä tehdään esimerkiksi seosrehu- sekä tärkkelysanalyysit ja hivenaineanalyysit Seilab Oy:ssä. Alihankinta-analyysien toimitusaika on yhdestä kahteen viikkoa. ”Tästä viiveestä olemme saaneet palautetta ja tilanteen korjaaminen on aloitettu”, lupaa laboratorion esimies Minna-Kaisa Maunumaa.

Rehulaboratoriossa työskentelee neljä ammattitaitoista laboranttia, joilla kaikilla on pitkä kokemus rehujen analysoinnista. Pisimpään tätä työtä on tehnyt Irma Niemi-Nikkola, yli 30 vuotta.

”Viime vuonna rehulaboratoriossa analysoitiin 42 000 rehunäytettä, mikä on suurin analysoitu näytemäärä rehulaboratoriossa koko 2000-luvulla”, Niemi-Nikkola kertoo. Rehulaboratorion kokenut nelikko selvisi suuresta urakasta ongelmitta.

Rehusta otetaan puristenestenäyte pneumaattisella puristimella.

Rehujen näytemäärissä on iso kausivaihtelu. Syys-lokakuussa näytemäärät ovat huipussaan, ja silloin töissä on vakinaisen henkilökunnan lisäksi kolme–neljä ruuhka-apulaista. Rehulaboratoriossa toivotaan, että rehunäytemäärät jakautuisivat tasaisemmin koko vuodelle, sillä nyt kapasiteetti on äärirajoilla syys-lokakuussa. ”Myös toimitusvarmuus- ja nopeus paranisivat niin rehulaboratoriossa kuin alihankkijoillakin”, Maunumaa huomauttaa.

Rehulaboratoriossa työskennellään järjestelmällisesti. Ennen analysointia rehunäytteiden taustatiedot syötetään saatekortilta laboratorion Lims-järjestelmään.

Näytteistä kirjataan lähettäjän tietojen lisäksi paljon myös rehuntekoon liittyviä taustatietoja”, laborantti Merja Puska kertoo.

Kivennäisanalysaattoriin mahtuu kerralla 12 näytettä. Tulokset valmistuvat 1,5 tunnissa.

Laboratorion kirjaamistyötä helpottaa, jos näytteiden mukana tuleva saatelomake on Valmasta tulostettu viivakoodisaate. ”Silloin kaikki tiedot voidaan lukea Lims-järjetelmään yhdellä skannauksella”, Puska perustelee.

Viivakoodisaatteet löytyvät Valman Analyysit-välilehdeltä kohdasta näytesaatteet. Myös perinteinen saatelomake on Valmassa. Valio Artturi® -pusseista valmiiksi printatut saatelomakkeet jäävät pois tämän vuoden aikana.