Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

En värld i förändring

Den grekisa filosofen Herakleitos visa ord om att förändring är det enda bestående har den här våren konkretiserats i hela världen. Den utbredda coronaviruspandemin håller på att sätta ekonomin inom både den privata och den offentliga sektorn i stora svårigheter. Uppskattningen av den inhemska matproduktionen har ökat när människornana blivit medvetna om den globala matproduktionens utmaningar och begränsningar i en krissituation.

På grund av pandemin har vårens och sommarens tillställningar, bland annat betessläpp och Lantbruksutställningen Farmari 2020, annullerats. Också Valiogruppens övriga evenemang som skulle ske under våren har skjutits upp, annullerats eller ändrats så att de i stället sker över nätet.

När jag skriver detta i början av april undersöker vi på Valio möjligheterna för att anordna våra populära tillställningar - till exempel vårens betessläpp - som webbsändningar dvs. som livestream-event. När fysiska möten inte går att hålla är det bra att hitta andra metoder för sina sociala kontakter.

På mjölkgårdarna har man börjat fundera på beredskapen för eventuella sjukdomsfall på grund av coronaviruset genom att se över gårdens säkerhetsnätverk och reservarrangemang för att få arbetskraft mer noggrant än vanligt. Man har minimerat alla kontakter och förbättrat hygienen ytterligare. ETT rf:s verksamhetsledare Ina Toppari lyfter på sidan 20-23 fram vikten av mjölkgårdarnas biosäkerhet och smittskydd. På en del gårdar kan det ännu finnas luckor i smittskyddspraxisen. Varje mjölkgård skulle göra klokt i att använda Naseva som verktyg både för djurhälsovården och smittskyddet.

På sidan 30 har ETT rf:s sakkunnigveterinär sammanställt tydliga anvisningar som besökare på gården bör följa för att minimera smittorisken. Fler verktyg för att anlägga en fungerande smittspärr hittar du på Valma i Valio Hälsa-kapitlets bibliotek. I Valma hittar du också information om coronaviruset för mjölkgårdar i avsnittet Mjölkgårdens krisberedskap.