Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Tavataan Valiolla icon

Tavataan Valiolla

Anna-Maija Taimisto, 61, elintarviketurvallisuuspäällikkö, Valio Oy

Elintarviketurvallisuutta kansainvälisesti

TYÖNI VALIOLLA

Työskentelen Valiolla elintarviketurvallisuuden ja -laadun kehitys- ja asiantuntijatehtävissä. Kehitän elintarviketurvallisuuden ohjeistoja ja -järjestelmiä sekä tuen Valion tehtaiden elintarviketurvallisuusvastaavien työtä. Elintarvikekriisien hallinnan tuki, viranomaiskontaktit ja yhteistyö ovat osa toimenkuvaani.

Uudet kansainväliset asiakkuudet ja kuluttajatuotteiden vientihankkeet työllistävät tällä hetkellä runsaasti. Valion hankinnoissa pyrimme mahdollisimman lyhyisiin toimitusketjuihin: mitä kauemmaksi EU:sta ja Suomesta mennään, sitä vaikeampaa on varmistua esimerkiksi kemikaali- ja jäämäturvallisuudesta.

KANSAINVÄLISTYMINEN

Suomessa luotetaan sanaan, henkilökunta on ammattitaitoista ja asiat tehdään kuten on sovittu. Esimerkiksi Kiinassa vaaditaan asioihin kahden henkilön kuittaus.

Mitä kauempana asiakas on, sitä enemmän vaaditaan kirjallista dokumentointia: kansainvälistymisen myötä kaikki toimintatavat kirjataan ylös tarkasti. Valiolla on aiemmin karsittu ohjeistusta, mutta nyt palaamme takaisin tarkkaan dokumentointiin.

Jotta tuotteita voidaan viedä ulkomaille EU:n ulkopuolelle, vientimaasta on saatava hyväksyntä joko EU-tasolla tai kahdenkeskisesti. MMM ja Evira hoitavat hyväksymisprosesseja, jotka voivat edetä nopeasti tai kestää vuosia. Avustamme viranomaisia tarvittaessa ja selvitämme kohdemaan elintarvikelainsäädännöstä esimerkiksi pakkausmerkintöihin asetetut vaatimukset.

PUHDASTA MAITOA

Suomessa maito on mikrobiologisesti niin puhdasta, että ulkomaalaiset eivät aina usko. Valion elintarvikkeista jäämiä testataan jatkuvasti: torjunta-aineita, raskasmetalleja, dioksiineja ja radio-aktiivisuuksia. Määritykset ovat aina alle rajojen.

Maitotilayrittäjät voivat vaikuttaa jäämistä homemyrkky aflatoksiinin esiintymiseen. Sitä voi muodostua rehunsäilönnässä esimerkiksi murskeviljaan tietyissä lämpötila- ja kosteusolosuhteissa. Alfatoksiinia on havaittu muutamia kertoja Valion tuotteissa, mutta ei koskaan sellaisia määriä, jotka olisivat ylittäneet lakisääteiset rajat. Keväisin ja syksyisin otetaan kaikista meijerisiiloista näytteet aflatoksiinin varalta.

TYÖURANI

Olen maatalous- ja metsätieteiden maisteri pääaineenani mikrobiologia. Tein graduni vuonna 1983 Valiolle. Minut palkattiin ensimmäisenä yrityksen geeniteknologiaryhmään, joka tutki hapatteita. Mikrobiologisten analyysipalveluiden ja erityismikrobianalytiikan kautta päädyin elintarviketurvallisuuden pariin.

MITEN TEEMME PARASTA

Valiolla on pysyttävä elintarviketurvallisuusasioissa aina etunenässä ja kommunikoitava myös viranomaisten kanssa. Kuuluun EDA:n (European Dairy Association) hygieniatyöryhmään ja MMM:n elintarvikehygienian asiantuntijaryhmään.

PARASTA TYÖSSÄNI

Pystyn auttamaan ongelmien ratkaisussa ja tukemaan muita. Jos keksin ratkaisun ongelmaan, se palkitsee. Kun tuotantolaitoksissa edistytään, voin olla ylpeä yhteisistä saavutuksista.

TYÖNI HAASTEET

Ongelmatilanteet tulevat yllättäen ja usein yhtä aikaa. Silloin on muutettava nopeasti suunnitelmia. Sähköiset viestintävälineet ovat helpottaneet yhteydenpitoa ja nopeuttaneet ongelmien selvitystä.

Haasteellista on havaita pienet viitteet ja signaalit, joiden perusteella on luvassa ongelmia. Joskus ratkottavana on hyvin kinkkisiä asioita, joiden ratkaisemiseen on käytettävä ulkopuolisia verkostoja.

PERHE JA VAPAA-AIKA

Vapaa-ajan henkireikäni on Method Putkisto. Lisäksi pyöräilen ja hiihdän. Luen myös paljon. Perheeseeni kuuluu aviomies ja kaksi aikuista tytärtä, joista toisella on pieni tytär – hänen lempiherkkunsa on raejuusto. Asun Espoossa, mutta kotitila navettoineen on vielä jäljellä Anttolassa.

VALION SUOSIKKITUOTTEET

Pidän maustamattomasta kreikkalaisesta jogurtista ja perinteinen kesäherkku on Valion viili. Haluan aina kokeilla uudet tuotteet.