Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Effektivitet och produktivitet i hela mjölkkedjan

Att Finland har andra geografiska förutsättningar än EU:s andra mjölkländer är ett faktum som inte går att förneka. Därför är det av största vikt att vi på Valio kan producera ett mervärde som uppskattas av kunderna i såväl Finland som i andra länder, och som de är villiga att betala för.

Matens andel av de finländska hushållens utgifter är i snitt knappt 12 procent. Tycker du det är mycket eller litet? Maten och boendet är vardagliga men viktiga saker för oss alla. I de senaste veckornas diskussioner om #sekäettä (både och) och #halpuuttamis (allt billigare) har det framgått att maten och inte minst matens pris är ett intressant diskussionsämne.

Inför riksdagsvalet är det på sin plats med litet vägkost för framtidens beslutsfattare: Matens beskattning bör sänkas och Finlands jordbruk får inte belastas med onödiga regleringar. I Finland består matens slutliga pris till över 40 procent av olika skatter. Om situationen var likadan i andra EU-länder skulle det väl inte göra så mycket, men när det nu inte är det. Vi i Finland är överreglerade, här några exempel på det:

Ren och högklassig mjölk är nyckeln till hela vår verksamhet. Vi ger järnet för den, också utan regelverk. Det är mycket orättvist att t.ex. inte villkoren för offentlig upphandling i hemlandet är lika stränga som villkoren för jordbruket och mjölkproduktionen. Kunden och konsumenterna bestämmer vad de köper. Regler som saknar betydelse för konsumenterna kan väl inte heller vara till fördel för vår nationalekonomi.

Vi får hoppas att de extra åligganden som den i finländska förhållanden stora Valiogruppen har påförts ska avskaffas så snart som möjligt. Världen har förändrats, och Finland är inte längre en sluten marknad. Det bör man vara medveten om också på beslutsnivå.

I den rådande ekonomiska situationen är givetvis priset viktigt för konsumenternas köpbeteende. Hela kedjan- från mjölkgården till kunden - måste sätta in en extra växel för att förbättra effektiviteten och produktiviteten.