Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Effektivering av verksamheten summan av många faktorer

Just nu genomför vi på Valio flera projekt som syftar till att förbättra företagets mjölkmarginal och förmåga att också framöver betala våra ägarföretag ett mjölkpris som hör till Europas högsta. Bland annat ser vi över våra verksamhetssätt och går in för att få intäkter från ny lönsam affärsverksamhet.


I projekten medverkar som experter Valio-anställda från olika sektorer och länder, för att vi ska få ett så täckande och målinriktat innovativt utfall som möjligt under år 2019 och en grund också för kommande års tillväxt. Vi fortsätter målmedvetet också med vårt sparprogram, vars förverkligande övervakas av Valios styrelse, vars medlemmar utgörs av mjölkgårdsföretagare.

Det gäller att målmedvetet hitta nya sparmål och samtidig hålla fokus på framtiden. Öppnandet av nya marknader - inom Valio talar vi om pilotprogram - kräver att vi hittar de rätta internationella partnerna på marknaden, att dörrarna till lämpliga affärskedjor öppnas och att vi har produkter som passar för den aktuella marknaden. Till exempel har Valio på den svenska marknaden uppnått sin position med hjälp av laktosfria prdukter, smör och yoghurt, och Valio är redan ett känt brand i Sverige.

Arbetet på pilotmarknaderna, dvs. tillväxtprojekten, kan fokusera på högst fem målområden, inte på ett dussin. Företagets resurser får inte splittras för mycket.

Tillväxtprojekten kräver både målmedvetet arbete och experimentsinne.

Man måste också våga avsluta ett projekt om det inte ser ut att bli lönsamt. Det gjorde vi i bland annat Danmark.

Vi har hållit Valio i topptrim i över hundra år genom att ständigt utveckla nytt och förnya det gamla. Det är livsviktigt att kunna följa trender och ha näsa för förändringar i livsmedelskonkurrensen: det måste företagets ledning vara medveten om i varje stund.

Hemmamarknaden som är ryggraden för Valios verksamhet står för 60 procent av vår omsättning. Förutom att vi måste lyckas på hemlandsmarknaden är det i framtiden nödvändigt att i allt högre grad också lyckas globalt. Vårt mål är att vända försäljningen av industriprodukter, särskilt pulver, till en allt större försäljning åt konsumenterna samt till mervärdespulver och produkter för industrin. Ett exempel på detta är den ökade försäljningen av laktosfritt mjölkpulver och specialpulver för barnmat.

I oktober rankades tre av Valios produktinnovationer som det gångna årets intressantaste matinnovationer på Sial-mässan i Paris.

Valio MiFU® strimlor som tillverkas av mjölkprotein, laktosfritt Valio Eila® osaltat smör och de havrebaserade Valio Oddlygood® gurterna kom till final i Sial-massans Innovation Selection -kategori bland alla de tusentals kandidater som skickats in från världens olilka hörn. Det är en fantastisk prestation som visar Valios förmåga att skapa produkter som intresserar konsumenterna och kunderna. Det att Valio år efter år har framgång i VM-tävlingarna om bästa matinnovation på Sial-mässan visar Valios skicklighet när det gäller att kommersialisera livsmedelsinnovationer.

Det är viktigt att komma ihåg att vi i egenskap av en mycket liten aktör skulle ha betydligt sämre förutsättningar att tävla på den globala mjölkmarknaden om vi inte hade våra rena, utmärkta råvaror. Vi strävar i hela mjölkkedjan ständigt efter allt bättre resultat genom noggrann kostnadsdisciplin, effektivitet och innovativitet, med miljöhänsyn och ett ansvarsfullt arbetssätt i fokus.

På det sättet tryggar vi mjölknäringens kontinuitet och för våra ägarföretagare som ersättning för deras arbete ett möjligast jämnt mjölkpris, som är ett av de bästa i Europa.