Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Tavataan Valiolla icon

Tavataan Valiolla

Ilkka Pohjamo on työskennellyt aiemmin muun muassa yrittäjänä ja hän on sivutoiminen maanviljelijä. Kuva: Mikko Mäntyniemi

Edunvalvonnan ammattilainen

Kasvo

Ilkka Pohjamo (37 v.), edunvalvontajohtaja, Valio Oy

Työni Valiolla

Vastaan Valiolla EU-maatalouspolitiikan seurannasta. Työparini on kauppa- ja elintarvikepolitiikasta vastaava toinen edunvalvontajohtajamme Riitta Brandt.

Suomalainen maitoedunvalvonta on toiminut hyvin. Valiolaiset maidonhankintaosuuskunnat tulivat tutuiksi jo MTK:n maitoasiamiehenä toimiessani. Nyt teen läheistä yhteistyötä osuuskuntien kanssa, koska olen myös maidonhankinnan johtoryhmän sihteeri.

Onnistuminen edunvalvonnassa edellyttää, että pystyy ylläpitämään eri suuntiin hyvät suhteet. Sidosryhmäyhteistyö ja toimivat suhteet eivät välttämättä näy ulospäin, mutta ovat merkityksellisiä.

Ympärillä tapahtuu jatkuvasti asioita, jotka vaikuttavat Valion toimintaympäristöön. Sen vuoksi on aktiivisesti seurattava ja arvioitava esille tulevien vaihtoehtojen vaikutuksia yrityksen toimintaan.

Maitokriisin hoito EU:ssa

Kiintiöiden poistuttua Euroopan maitomarkkinat ovat muuttuneet pysyvästi. Vaikka Valio pyrkii maksamaan mahdollisimman korkeaa ja tasaista maidon hintaa, niin hintojen vaihtelu maailmalla voimistuu ja koskee meitäkin.

Nyt EU:n maitomarkkinatilanne on tasapainottumassa. Maitokriisin helpottamiseen käytettävien poliittisten toimien ongelmana on, että ne ovat vain isomman ongelman ”laastarointia”. EU:n maitopolitiikassa kiintiöiden kaltaista tuotannon hallintaa ei ole ollut esillä viimeisissä keskusteluissa, mutta tarve kriisitilanteissa tilapäiselle tuotannon rajoituskeinolle on olemassa. Vapaaehtoiset tuotannon rajoitustoimet ovat tehottomia ja kalliita.

Kiintiöiden jälkeistä interventiojärjestelmää voi verrata veneen pohjassa olevaan isoon reikään, jonka aiheuttamaa vesitulvaa yritetään ratkaista reiän paikkaamisen sijaan äyskäröimällä.

Maatalouspolitiikan näkymiä

Maatalouspolitiikka on muuttunut arvaamattomaksi. On erittäin vaikeaa ennakoida keinoja, joita politiikassa tullaan käyttöönottamaan. Osa keinoista voi vaikuttaa Valion toimintaympäristöön positiivisesti, osa erittäin negatiivisesti – tilanteet vaativat siis jatkuvaa analyysiä.

Valion omistajien kannalta tuleva maatalouspolitiikan uudistus on erittäin tärkeä. Yrityksenä Valio ei osallistu maatalouspolitiikan tekoon. Valion tulee kuitenkin ennakoida ja huomioida myös omistajien toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset.

Markkinan tasapainotuksen kansalliset toimet

Vuoden vaihteen jälkeen Suomessa käynnistyy poikkeuksellinen maidontuotannon sopeutustuki, joka tarkoittaa käytännössä kor­vausta maidontuotannon vapaaehtoisesta vähentämisestä. Keväälle toteutuva tuki on esimerkki EU:n ja kansallisen maatalouspolitiikan maitoa koskevista kriisitoimista.

Sopeutustuessa maksetaan väliaikaisesti korvausta 3–30 prosenttia tuotannon vähentämisestä eli se voi tarjota esimerkiksi tilaisuuden siirtyä täysrehusta viljapohjaiseen ruokintaan tai mahdollisuuden soluttavien lehmien poistoon. On hyvä muistaa, että ratkaisut ovat tilakohtaisia. Myös jatkossa tullee tilanteita, jolloin maitotilayrittäjien on harkittava erityisen tarkasti, kuinka paljon panoksia viimeisten litrojen tuottamiseen kannattaa käyttää (tai kuinka korkeaa tuotostasoa tavoittelee).

Lyhyen ja pitkän aikavälin toimet on hyvä muistaa erottaa. Kärsimme edelleen Venäjän pakotteiden aiheuttamista ongelmista: lyhyellä tähtäimellä pienen maitomäärän vähentäminen voi helpottaa kaikkien tilannetta. Pitkällä aikavälillä taas ei ole tarvetta maitomäärän vähentämiseen, vaan ongelma on toivottavasti päinvastainen.

Valio kantaa suomalaisen maidon vientivastuun lähes yksin. Ratkaisumme ei ole maitojauheen vienti, vaan lisäarvotuotteiden uusien markkinoiden avaaminen.

Työurani

Olen koulutukseltani agronomi, valmistuin Helsingin yliopistosta vuonna 2006 maatalouspolitiikka pääaineenani. Olen toiminut muun muassa yrittäjänä Heikura ja Leino Oy:ssä, viimeisin työni ennen Valiolle tuloa oli MTK:n maitoasiamiehenä. Sivutoimisena maanviljelijänä ymmärrän maitotilayrittäjän näkökulmaa.

Työni haasteet

Jatkuvasti muuttuva maatalouspolitiikka on työni haaste – se on toisaalta myös työni suola. Osa maatalouspolitiikan järjettömyydestä muistuu mieleen vapaa-ajallakin: sain ”arvontavoiton” ja pääsin ely-keskuksen kokotilanvalvontaan.

Parasta työssäni

Onnistumiset, jotka näkyvät konkreettisesti Valioryhmän omistajayrittäjien tiloilla, ovat tärkeintä ja parasta työssäni.

Perhe

Perheeseeni kuuluu vaimo ja 2-vuotias Onni. Asun Helsingissä, mutta vapaa-aikani kuluu pitkälti maatalouden parissa. Olen kotoisin Haukiputaalta Pohjois-Pohjanmaalta, missä viljelen kotitilaani. Lisäksi viljelen toista kasvinviljelytilaa Teuvalla.

Harrastan vanhan hirsitalon kunnostusta ja masters-uintia (kilpauintia veteraanisarjoissa eri uintilajeissa lyhyillä sprinttimatkoilla). Toimin pienen UPOT-nimisen uimaseuran puheenjohtajana.

Valion suosikkituotteet

Ehdoton suosikkini on Valio Plus™ maito.