Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Keski-Euroopassa uudet navetat tehdään tuottaville eläimille ja panostetaan terveiden eläinten tiloihin ja laatuun. Kuva: Tero Kanala

Edullisen rakentamisen haasteet Saksassa ja Hollannissa

Maitopihaton ja MaitoMestari -malliston edulliset parsipaikat mielessämme suuntasimme Osuuskunta Pohjolan Maidon maitotilayrittäjän kanssa matkalle Euroopan maitoalueille Pohjois-Saksaan ja Hollantiin. Toiveena oli saada lisävinkkejä, miten edulliset parsipaikat Keski-Euroopassa toteutetaan - tai onko niitä?

 

Vahvoilla maidontuotantoalueilla Pohjois-Saksassa ja Hollannissa maidon hinnan vaihtelut ovat tutumpia kuin meillä Suomessa. Keski-Euroopassa tehdään kuitenkin investointeja ja maidontuotanto on kasvussa.

Mutta miten investoinnit pystytään toteuttamaan haastavassa maitomarkkinassa?

Kävimme tutustumassa viime vuosina toteutuneisiin investointeihin Osuuskunta Pohjolan Maidon ja AtriaNauta -palveluiden kanssa. Mukanamme oli rakennusalan ammattilaisia ja tavoitteenamme oli löytää ideoita suomalaiseen navettarakentamiseen ja investointiprosessiin.
 

Investoinnit vain tuottaville eläinpaikoille

Vasikkatilat on tehty vanhoihin halleihin, mutta laadusta ei ole tingitty.

Uudet eläinhallit oli toteutettu vain lypsäville lehmille. Umpilehmille ja nuorkarjalle käytettiin vanhoja rakennuksia. Vasikkatilat oli toteutettu usein joko igluihin tai tilan vanhoihin rakennuksiin.

Vasikkatilojen laadusta ei tingitty.

Tuottamattomille eläimille ei ole varaa rakentaa uutta. Vanhat mitoitukset soveltuvat nuorkarjan kasvatukseen. Noh… näyttää se hieho isolta 70 -luvulla tehdyssä pihatossa. Jos tilaa oli tarjolla, sillä kompensoitiin vanhoja mitoituksia. Uudistukset suunniteltiin tarkkaan. Genomitestaus oli yleistä ja liharodun käyttöä lisätään – yhtään hiehoa ei kasvateta turhaan.


Haasteet myös huomioitava

Umpilehmien tilat vanhassa sonninavetassa, tilaa saatiin pienentämällä täyttöastetta.

Keskieurooppalaisia kollegoita haastavat uudet ympäristömääräykset. Saksassa tilalle tehdään ympäristökatselmus ennen investoinnin aloitusta. Sen tekee ulkopuolinen asiantuntija ja prosessi on raskas.

Hollannissa fosforikiintiöt ovat pysäyttäneet investoinnit. Uusia navetoita ei pystytä täyttämään tai saamaan täyteen tuotantoon. Ne odottavat rakennemuutoksen etenemistä.


Meillä jotain parempaa

Edullisimmat parsipaikat ovat tehty meidän olosuhteisiin nähden kylmäpihattoratkaisuina, niissä voimme päästä jopa halvempiin parsipaikan hintoihin. Edullista rakentamista saa, jos on oikeaan aikaan liikkeellä. Edullisimmat parsipaikat on rakennettu viimeisen maitokriisin aikana. Nyt rakentamiskustannuksissa mennään meidän edelle.

Vanhoja tiloja on käytettu Keski-Euroopassa luovasti, mutta ne on pyritty tekemään toimiviksi.

Investointiprosessin on sujuttava. Aikataulutuksessa olemme kilpailijamaitamme edellä. Navetanrakennusprojektit kestävät yleensä 8-9 kuukautta. Kustannusarvioissa on pysyttävä ja neliöt on tultava tehokkaaseen käyttöön. Isoja takakiertoalueita ei ole mahdollisuutta rakentaa, panostukset on tehtävä tuotannon hallintaan.

Olennaista on tehokas olemassa olevien rakennusten käyttö ja yksinkertainen rakentaminen eri eläinryhmille.

Sit vaan söpö Frau oottamassa poikimista… 😊

Noin 100-120 lehmää on Keski-Euroopassa yleinen perhetilan koko ja sellaiselle eläinmäärälle rakennuksia suunnitellaan paljon. Joitain työvaiheita ulkoistetaan tarpeen mukaan.

Matka osoitti, että olemme navettakonseptimallien kanssa oikealla tiellä. Rakentamalla järkevästi on mahdollisuuksia saada parannettua tuottavuutta ja tilan liikevaihtokin kasvamaan.

Tähdätään hyviin onnistumisiin joka vaiheessa, näin saadaan tehtyä toimivia tilakokonaisuuksia ja pidettyä kassa hallussa myös investoinnin aikana.