Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

E-luokkaisen maidon osuus nousussa

Valiolaisten maitotilojen tuottama raakamaito on ollut kuluneena vuonna jälleen erinomaista bakteeri- ja solulaadun osalta. E-luokkaisen maidon osuus oli tammi-syyskuussa huikeat 96,02 prosenttia. Siitä iso kiitos maitotilayrittäjillemme!

Maitokuormien bakteeripoikkeamat ovat olleet melko hyvin hallinnassa, sillä vain elo- ja syyskuussa poikkeamia on ollut viime vuotta enemmän. Antibioottita­pausten määrä on ollut samalla tasolla kuin edellisinä vuosina.

Pilalle menneen maidon määrää on onnistuttu rajaamaan viime vuotta paremmin, sillä jäämiä sisältävää maitoa on päätynyt siiloon asti onneksi vain pari kertaa. Pesuainetta sisältäviä maitoeriä on tullut aiempaa enemmän ja niiden seurauksena on jouduttu poistamaan jalostuksesta jopa siilomaitoja.

E-luokkaisen maidon osuus oli kuluvana vuonna tammi–syyskuussa 96,02 prosenttia, kun vuonna 2014 se oli 95,6 prosenttia. Laatutilanne on parantunut erityisesti kesä–syyskuussa, sillä alkuvuonna E-luokan maidon osuus oli viimevuotista pienempi ja I-luokan osuu vastaavasti suurempi. I-luokan maidon osuus on vähentynyt jatkuvasti.

 

Laatuero talven ja kesän välillä on entisestään kaventunut, kun maidon laatu on parantunut kesäkuukausina.

Maidon päätyminen I- tai II-luokkaan johtuu lähes aina soluista. Bakteerien vuoksi I- luokkaan meni noin 0,15 prosenttia maidosta, II- luokkaan 0,01 prosenttia. Tilojen bakteeriongelmat näkyvät nopeasti maitokuorman laadussa, joten niihin pitääkin puuttua heti.

Maitokuormien laatu parantunut

Tuotantolaitoksiin tulevan raakamaidon laatua seurataan tarkasti ja eri analyysejä tehdään tiheämmin kuorimista kuin tilamaidoista. Jokaisesta kuorman erästä (nuppi/perävaunu) tehdään antibioottijäämätestit: Delvotest BLF -pikatesti ennen purkua ja Delvotest SP-NT ennen prosessiin menoa. Lisäksi mitataan maidon lämpötila purkuhetkellä. Joka reitin maidosta tehdään kokonaisbakteeri-, solu- ja koostumusmääritykset vähintään 1–2 kertaa viikossa. Juustoloiden maidosta määritetään lisäksi voihappobakteeri-itiöt talvikaudella.

Kaikista tuotantolaitoksiin vastaanotetusta maitoeristä oli vuonna 2015 tammi–syyskuussa lämpötilaltaan poikkeavia, purkuhetkellä yli kuusi astetta, vain 0,05 prosenttia (37 kpl / 69 860 erää). Vastaanotettujen erien lämpötilakeskiarvo oli 4,08 astetta. Vastaavat luvut vuodelta 2014 olivat 0,26 prosenttia ja 4,15 astetta. Suurin osa poikkeamista tapahtuu kesäaikaan.

Bakteeripoikkeamien määrä (tulos yli 100 000 pmy/ml) on varsin hyvin hallinnassa ja poikkeamien määrissä on ollut laskeva trendi viime vuosina. Poikkeamia on eniten kesäkuukausina. Ne johtuvat useimmiten yksittäisten tilojen bakteeriongelmista. Samalla reitillä saattaa olla useita poikkeamia peräkkäin, jos ongelmatilaa ei saada heti selville eikä tilannetta korjattua.

Bakteeripoikkeamista haitallisimpia ovat tilanteet, joissa tilasäiliömaidon jäähdytys on epäonnistunut (esimerkiksi lämmennyt, uudelleen jäähdytetty maito) ja maito kuitenkin kerätään. Nämä johtavat pahimmillaan koko maitosiilon pilaantumiseen.

Jäämät ja verisyys estävät maidon käytön

Jos maidossa todetaan antibioottijäämiä, pesuvettä tai verta, sitä ei voida käyttää elintarvikkeiden valmistukseen. Syinä ovat sekä lainsäädännölliset että raaka-aineen moitteettomuuteen liittyvät vaatimukset. Antibioottijäämät voivat aiheuttaa allergisia reaktioita ja ne häiritsevät hapatteiden toimintaa. Pesuaineissa saattaa olla haitallisia aineita ja pienikin määrä verta aiheuttaa värivirheitä tuotteisiin.

Valioryhmässä todetaan vuosittain 25–30 antibioottitapausta, 0–6 tapausta kuukausittain. Kuluvana vuonna tapauksia on ollut lokakuun puoliväliin mennessä 24 kappaletta. Antibioottijäämien takia pilalle mennyttä maitoa on jouduttu hävittämään reilut 400 000 litraa, mikä on noin puolet edellisvuotta vähemmän. Siilotapauksien määrä on siis vähentynyt.

Siilotapauksissa jäämät on todettu vasta kolmen tunnin Delvotestillä eli pikatesti on näyttänyt negatiivista tulosta ja maito on jo purettu siiloon. Uudistettu kuormanäytteenotto antaa entistä edustavamman näytteen antibioottitestiä varten. Näyte on nyt tilojen maitomääriin suhteutettu, joten saamme todettua jäämät luotettavammin pikatestillä ennen maidon purkua.

Antibioottimaitojen lisäksi harmia ai­heuttavat muut maidon käytön estävät virheet. Jos tilamaidon tiedetään sisältävän pesuainevesiä tai maidossa todetaan verta, kaikki maito, jossa pesuainejäämiä tai verta on, joudutaan erottelemaan pois tuotannosta. Tänä vuonna näitä tapauksia on ollut kymmenkunta. Maito on ehtinyt siiloon parissa tapauksessa ennen tilanteen toteamista, joten kustannuksia on kertynyt valitettavan paljon.

Laatutyöstä kiitos tiloille!

Kuluneena vuonna raakamaidon laatu on parantunut entisestään. Hyvän tilanteen taustalla on erinomainen, jatkuva laatutyö. Tiloilla on myös käytettävissä entistä enemmän tietoa, kun näytteenottoa ja analysointia on lisätty.

Kaikilta tiloilta pyritään analysoimaan näyte joka viikko eli neljä näytettä kuukaudessa.

Lisäksi tilat voivat halutessaan tilata analyysit vaikka joka hakukerran maidosta. Kaikki tilasäiliömaidosta tehtävät analyysit ovat olleet tiloille maksuttomia vuoden 2015 alusta, joten palvelua kannattaa hyödyntää mahdollisimman usein.

Maitokuormien laatu on pääosin erittäin hyvin hallinnassa. Haasteina sekä tiloille että neuvonnalle ovat antibioottijäämät, yksittäiset bakteeripiikit (= lämmenneet maidot) sekä pesuvesi- ja veriset maidot, joiden aiheuttamat kustannukset ovat edelleen turhan korkeat. Vahinkojen estämiseksi ja tappioiden pienentämiseksi vaaditaan tarkkuutta joka vaiheessa: niin tiloilla, keräilyssä kuin maidon vastaanotossakin.