Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Det händer och sker i Valmabutiken

Valmabutiken är de Valioanslutna mjölkgårdsföretagens egen anskaffningskanal, som vuxit till en betydande aktör inom handeln med förnödenheter för mjölkproduktion i Finland.

Andelslagens 34 butiker och nätbutiken betjänar i och med den nya namnreformen nu sina kunder som en enhetlig Valma butikskedja. Tillgången på service i hela landet säkras genom att varor kan levereras med mjölkbilen, vilket möjliggör regelbunden leverans av mjölkprodukter och mjölkproduktionsförnödenheter ända fram till gården.

Ett mått på genomslagskraften hos andelslagens affärsverksamhet är butikernas totala omsättning, som redan nu är ca 130 miljoner euro. Försäljningen har de senaste åren ökat tack vare att försäljningen av i synnerhet foder, odlingsförnödenheter, bränslen och smörjmedel och produktionsinsatser för foderberedning har ökat.

Tillväxt är i sig inte ett mervärde, men gör det möjligt för oss att hålla konkurrenskraftigare priser på produktionsinsatser och tillhandahålla mer täckande tjänster för de Valio-ansknutna ägarföretagen. Tack vare samarbetet mellan andelslagen får vi en större inköpsvolym, som gör att vi kan påverka prisnivån på marknaden ännu bättre än förut. Genom att eftersträva mertillväxt och koncentrera inköpen till det egna andelslaget kan vi alltså förbättra får konkurrensfördel på marknaden. Också systemet med stegvis stigande inköpsbonus är en morot för gården att koncentrera inköpen till det egna andelslaget.

En av Valmabutikens åtgärder under detta år är att utöka de gemensamma anskaffningarna med Valio.

Erfarenheterna från den gemensamma konkurrensutsättningen är att det gett rejält lägre priser både för andelslagen och för Valio.

Dessutom har samarbetet effektiverat själva konkurrensutsättningsprocessen. Andelslagets mål är att prissätta Valmabutikens produkter så att de är så förmånliga som möjligt, och de nedsatta inköpspriserna resulterar alltid också i lägre försäljningspris. De resultat vi uppnått har sporrat oss att intensifiera samarbetet ännu mera och utvidga det till ytterligare nya produktgrupper.

Den förnyade Valma nätbutiken passar bra in i vår palett av butikstjänster, och användningen av nätbutiken växer stadigt. Det sammanlagda värdet av nätbutiksinköpen stiger i år till ca 8,5 miljoner euro, och antalet månatliga beställningar är nu omkring 13 000. Användningen underlättas av att det är en beställningskanal som är öppen dygnet runt, och av att de beställda leveranserna smidigt överförs till mjölkbilsleveranserna. Tillväxten har också gynnats av att webbutikens layout fräschats upp och användarvänligheten förbättrats. Den nya Valma nätbutiken kan enligt användarnas önskemål också användas i alla mobila apparater.

Vi hoppas att våra senaste satsningar på att öka webbutikernas produktsortiment också ska bidra till kundernas belåtenhet med tjänsten. Från och med våren har vi använt intransportbilarnas KAMU-system för att följa upp leveransen av produkter som beställts via nätbutiken. Systemet rapporterar om eventuella avvikelser i leveranserna, och det hjälper oss att få ännu större beställnings- och leveranssäkerhet.