Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Tavataan Valiolla icon

Tavataan Valiolla

Den globala mjölkmarknaden återhämtar sig inte ännu i år

Det hörs inte ännu några goda nyheter från den internationella mjölkmarknaden. Den internationella jordbruksbanken Rabobank förutspådde först att marknaden skulle återhämta sig under första halvan av detta år. Nästa prognos var att återhämtningen skulle börja under det andra halvåret. Nu verkar det enligt banken som om marknaderna skulle förstärkas först på nästa års sida.

Efterfrågan och utbudet är inte i balans. Mjölkproduktionen ökar uttryckligen i Europa, trots att mjölkpriset är lågt. Under de goda åren förberedde sig mjölkgårdsföretagarna på att mjölkkvoterna skulle avskaffas, och resultaten syns nu. Till exempel ökade mjölkproduktionen i EU med över 5 procent i november. Två extremexempel är Holland med en ökning på 6 procent och Irland med en ökad tillväxt om 13 procent jämfört med november i fjol.

Från Kina och Ryssland får vi nu ingen draghjälp, och det låga oljepriset har också lett till svårigheter för Algeriet och Nigeria, som varit två viktiga importörer av mjölkprodukter.

Situationen har också lett till att man på andra håll i världen gjort sådana anpassningsåtgärder, som producentägda Valio inte skulle göra.

Bland annat har holländska FrieslandCampina när företagets mjölkförädlingskapacitet hotade att överskridas erbjudit sina producenter en tidsbunden premie för att begränsa produktionen. Omkring hälften av producenterna nappade på anbudet, men en del bytte mejeri. Multinationella Arla Foods har sagt upp kontrakten med vissa av sina kontraktsproducenter, och sänkte nu igen från början av februari avräkningspriset för mjölk med en cent i vårt västra grannland. Arla har också meddelat att man kommer att säga upp ca 500 personer av koncernens 7000 personer starka kontorspersonal. Också på andra håll i EU förutspås mjölkpriset ytterligare sjunka något.

I Valio finns inget tryck på att sänka avräkningspriset, även om man inte ännu har råd att höja det. Valios verksamhet är inriktad på aktiv tillväxt, och man har hållit fast vid kostnadsdisciplinen.

Jordbrukskommissionär Paul Hogan medger, att mjölkmarknaden i Europa är inne i en djupare och längre vågdal än man kunnat förutse. Han tänker ändå inte ingripa i marknaden för att stötta priserna, utan menar att anpassningen ska ske utan intervention. Han är ändå villig att se över ifall det genom lagstiftning går att inverka på förhållandet mellan producenterna, mejerierna och handeln.

Det är bra att kommissionär Hogan motsätter sig en höjning av interventionspriserna för smör och fettfritt mjölkpulver, eftersom detta skulle vara ägnat att bibehålla produktionsökningstakten i de produktionsområden där produktionskostnaderna är låga. En upplagring av smör och mjölkpulver skulle bara förlänga krisen. Så här i efterhand verkar det som om beslutet att avskaffa mjölkkvoterna sen också var ett ogenomtänkt beslut.

Som ägarföretag i Valio kan vi vara nöjda över att Valio inte konkurrerar med volymer utan i stället har EU:s bästa mjölkråvara och fina uppfinningsrika produkter som konkurrensmedel.