Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Den finländska maten är värd sin uppskattning

I början av september firade vi den finländska matens dag. Den finländska maten är en unik kombimation av renhet, kunnande och ansvarsfullhet - och därför förtjänar den sin egen märkesdag. Det här citatet från Gott från Finlands webbsida sammanfattar enligt min åsikt också den Valio-anknutna produktionskedjan.


Nina Kopola, generaldirektör för Business Finland, konstaterar på sidorna 22-25, att den finländska livsmedelsindustrin har fördelar som passar just för den här tiden, när konsumenterna vill ha hälsosam och etisk mat som är bra för dem.


Det psykiska välmåendet påverkar vår vardag och vårt liv lika mycket som den fysiska hälsan. I spalten Arbete och hälsa tar vi upp generationsväxling och att avstå från sin gård - frågor som regelbundet kommer fram under generationernas gång på gårdarna. I bästa fall lyckas man bra med att avstå från gården, men situationen ger ofrånkomligen upphov till stora känslor. Psykoterapeut Toni Mäkelä har hjälp gårdar som genomgått generationsväxling, du kan läsa om hans observationer på sidorna 40-41.


En riktlinje för Valios förnyade ägarstrategi är att målet för vår verksamhet i fortsättningen är att via anskaffningsandelslagen betala ägarföretagarna ett avräknings- och producentpris för mjölken som hör till de bästa bland de europeiska mejeriföretagen. Övergången till kontraktsproduktion säkerställer på lång sikt att Valio förädlar den mottagna mjölken på ett sätt som ger mjölken det bästa mervärdet.


Till de nya produkter och tjänster som Valio-gruppen erbjuder ägarföretagarna hör t.ex. Valma-mineralerna och Valio Carbo® miljöräknaren. Ni deltar väl aktivt i bland annat utbildningarna om miljöräknaren, också vid tillställningar som ordnas på distans träffar ni kolleger och får en motvikt till det egna vardagsarbetet. Välkommen!

Med önskan om en lugn höst och inneutfodringsperiod,