Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Budjetointia voi tehdä yksinkertaisimmillaan ruutuvihkoon. Taustakuva: Anu Fräntilä-Riihonen Kuvitus: Päivi Liikamaa

Budjetoinnin avulla tarkkuutta talouteen

Pielavedellä sijaitsevalla Päivi ja Pentti Jääskeläisen tilalla hyödynnetään kassabudjetointia talouden suunnittelun ja seurannan tukena. Budjetoinnista on koettu olevan nyt eritystä hyötyä yleisestä taloustilanteesta johtuen.

Budjetointia on tehty aiemmin itse, mutta nyt se tehdään yhteistyössä ProAgria Pohjois-Savon talousasiantuntijan kanssa. Budjetoinnin ulkoistamisella on saatu enemmän aikaa muihin töihin, lisätyökaluja yrityksen johtamiseen ja talouden hallintaan ja ennen kaikkea helpotusta henkiseen paineeseen taloudellisessa tilanteessa.

Budjetoinnin ulkoistamisella on saatu enemmän aikaa muihin töihin.

Budjetoinnin avulla on saatu muun muassa selkeyttä tilakokonaisuuteen, on voitu miettiä rahoitusratkaisuja ja hankintojen ajoittamista. Lisäksi talouden seuranta on saatu säännölliseksi, mikä tuo tilanneherkkyyttä ja paremmat mahdollisuudet tehdä muutoksia suunnitelmiin.

”Meillä on viimevuosina investoitu voimakkaasti maidontuotantoon ja tuotantoa on pyritty nostamaan mahdollisimman tehokkaaksi. Meidän tilalla kaikki alkaa nurmentuotannosta ja tavoitteena on saada huiput säilörehut”, Pentti Jääskeläinen kertoo.

Kivijalkana tuotannon suunnittelu ja seuranta

Jääskeläiset näkevät riittävällä suunnittelulla ja seurannalla ratkaisevan merkityksen toiminnalliseen tulevaisuuteen. Taustalla on pidemmän aikavälin suunnitelma, mikä tarkennetaan lyhyemmän tähtäimen suunnitelmaksi ja näin varmistetaan riittävä maksuvalmius.

Pentti Jääskeläisen mukaan nyt ei auta jäädä odottelemaan nopeaa parannusta tilanteeseen, vaan tilatason ratkaisut ovat avainasemassa. Jokaisen on löydettävä ne oikeat ratkaisut ja edettävä niiden mukaan. Pelkkä tavoitteiden asettaminen ei riitä, vaan sopivien mittareiden seuranta ja käytännön toimenpiteet auttavat tulosten paranemiseen.

Budjetoinnin ja seurannan hyödyt

Lähde: ProAgria