Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Biogas av gödsel kan främja en utsläppsfattig trafik

Riksdagsvalet närmar sig och de olika partierna börjar vara klara med sina valmål. Som väntat skiljer sig de olika partiernas fokusområden, mål och och framför allt deras åtgärder en hel del från varandra. En fråga är ändå gemensam för alla, nämligen klimatfrågan.
 

Ett kolneutralt Finland hägrar vid horisonten för alla partier, men tidsgränsen för när målet ska nås varierar. Enligt de häftigaste visionerna ska målet nås redan år 2030, medan de mer återhållsamma tror att vi ska vara där i mitten av seklet. Ett medelvärde torde ligga vid år 2040, och också det är mycket snart.

Till stöd för de tuffa målsättningarna behövs åtgärder.


Trafik- och kommunikationsministeriet TKM har i ett betänkande kommit till, att inblandningsskyldigheten för biobränslen i trafikbränslen ska höjas snabbare än man tidigare planerat. I slutändan väntar ett kategoriskt förbud mot fossila bränslen. Detta öppnar stora möjligheter för jordbrukets sidoflöden, bland annat för stallgödseln.

Hur kan då TKM:s vision uppnås? Diskussionen om de olika alternativen, el, biogas eller biodiesel, går het. Den här armbrytningen är helt onödig: alla medel behövs och det snabbt. Utan aktiva åtgärder kommer den fossilbränsledrivna bilen att fortsätta rulla, Finland är ett land med stora avstånd och samhället fungerar inte utan landsvägstrafik.


Enligt TKM:s vision behöver vi rejält mycket mer biogas som en dellösning för en kolsnål trafik. Det betyder att jordbrukens biflöden på bred front måste tas i bruk som råvara för biogasverk. De energirika biflödena från livsmedelsindustrin och tätorterna kommer bara att räcka till en del.


Det volymmässigt viktigaste biflödet från jordbruket är gödseln. Det bildas två-tre gånger mera gödsel än mjölk inom mjölkkedjan. Dess sammanräknade energiinnehåll är stort, men gödseln är i en utspädd form.

Det finns teknik för att tillverka gödselbiogas och för att tillverka gödsel av den återvunna stallgödseln. Det som ännu saknas är ekonomiska förutsättningar för en storskalig produktion av biogas som kolfattigt trafikbränsle.

Om det ställs som politiskt mål att vi ska ha en kolfattig trafik, skulle det absolut löna sig att rejält öka stödet till produktion av biogas av stallgödsel. Av biogas går det också enkelt att producera el till elnätet, vi behöver alltså inte ens fundera på hurdan motor man behöver ha i sitt fordon.


Valiogruppen har ett stort logistiskt kunnande inom både inom mjölkinsamlingen och inom distributionen av varor till kunderna. Den första biogasdrivna distributionsbilen har från i fjol höstas pilotkörts i huvudstadsregionen.

I början av februari tog vi i bruk en mjölkinsamlingsbil som fungerar med helt ny teknik, och som huvudsakligen drivs med flytande biogas. Detta visar, att vägen till en utsläppssnål trafik kräver många enskilda ansvarsmedvetna handlingar av olika aktörer.

Den utsläppssnåla trafiken är en stor möjlighet för djurhållningen, det lönar sig för oss att vara med på det tåget!